Lay-outs en rapporten maken en beheren > Bepalen hoe lay-outs worden afgedrukt > Voorkomen dat objecten worden afgedrukt
 
Voorkomen dat objecten worden afgedrukt
U kunt voorkomen dat bepaalde objecten in een lay-out worden afgedrukt. Bijvoorbeeld:
Maak een knop op een rapportlay-out die niet wordt afgedrukt wanneer u het rapport afdrukt.
Plaats aanwijzingen in een lay-out die gebruikers kunnen lezen tijdens het invoeren van gegevens, maar die bij het afdrukken van de lay-out worden overgeslagen.
Zo voorkomt u dat objecten worden afgedrukt:
1. Selecteer in de lay-outmodus een of meer objecten die u niet wilt afdrukken.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op Positie Positie.
3. Selecteer in het gebied Verschuiving en zichtbaarheid voor Zichtbaarheid object de optie Verbergen tijdens afdrukken.
Opmerkingen 
Niet-afdrukbare objecten zijn zichtbaar in de bladermodus en lay-outmodus, maar worden niet weergegeven als u een schermafdruk bekijkt of een afdruk maakt. Kies in de lay-outmodus Weergave > Tonen > Niet-afdrukbare objecten om dergelijke objecten weer te geven met een grijze rand.
Als u de lege ruimte van een niet-afdrukbaar object in de lay-out wilt opvullen, stelt u verschuivingsopties in voor het betreffende object en de objecten die eronder staan. Raadpleeg Lege ruimten op afdrukken verwijderen.
Verwante onderwerpen 
Werken met knoppen en knoppenbalken in lay-outs
Schermafdrukken maken van gegevens in een lay-out