Databases beveiligen > Vooraf gedefinieerde privilegesets gebruiken
 
Vooraf gedefinieerde privilegesets gebruiken
Elke nieuwe FileMaker Pro-database bevat drie vooraf gedefinieerde privilegesets. Dit zijn:
Volledige toegang: de volledige inhoud van het bestand is toegankelijk en kan worden gewijzigd
Alleen gegevensinvoer: alleen gegevens kunnen worden ingevoerd en weergegeven
Alleen-lezen toegang: de gegevens kunnen worden weergegeven, maar niet gewijzigd
Opmerking  De privilegeset Alleen-lezen toegang geeft schrijftoegang tot alle algemene velden. Als u een nieuwe privilegeset wilt maken waarin algemene velden en alle recordgegevens alleen kunnen worden gelezen, kunt u de privilegeset Alleen-lezen toegang dupliceren en Records veranderen van Eigen privileges naar Alleen weergeven in alle tabellen.
Hoewel u deze vooraf gedefinieerde privilegesets niet kunt wijzigen of verwijderen, kunt u er wel uitgebreide privileges voor in- of uitschakelen. U kunt deze privilegesets ongewijzigd gebruiken of ze kopiëren en vervolgens de gekopieerde versie aanpassen.
In de volgende tabel vindt u een overzicht van de eigenschappen van deze privilegesets.
 
Privilege
privilegeset Volledige toegang
privilegeset Alleen invoeren
Alleen lezen (privilegeset)
Records (in alle tabellen)
maken, bewerken en verwijderen
maken, bewerken en verwijderen
alleen weergeven
Lay-outs
alles wijzigen
alleen weergeven
alleen weergeven
Invoerlijsten
alles wijzigen
alleen weergeven
alleen weergeven
Scripts
alles wijzigen en uitvoerbaar
alles alleen uitvoerbaar
alles alleen uitvoerbaar
Uitgebreide privileges
alles uit, behalve fmreauthenticate10
alles uit, behalve fmreauthenticate10
alles uit, behalve fmreauthenticate10
Afdrukken toestaan
aan
aan
aan
Exporteren toestaan
aan
aan
aan
Uitgebreide privileges beheren
aan
uit
uit
Waarschuwingen bij gegevensbevestigingen negeren
aan
uit
uit
Verbinding met server verbreken indien gebruiker niet actief is
uit
aan
aan
Wachtwoordwijzigingen toestaan
aan
aan
aan
Aantal dagen voor wachtwoordwijziging
uit
uit
uit
Minimumlengte wachtwoord
uit
uit
uit
Beschikbare menuopdrachten
alles
alles
alles
Opmerking  De privilegeset Volledige toegang is de enige set die toegang toestaat tot het dialoogvenster Database beheren zodat u velden, tabellen, relaties en gegevensbronnen kunt aanpassen. Bovendien is dit tevens de enige privilegeset die toestaat dat u de accounts en privileges wijzigt. Omdat u deze privileges niet kunt inschakelen in een andere privilegeset, dient elke gebruiker die wijzigingen in databasedefinities of privileges wilt maken, het bestand te openen met een account die is toegewezen aan de privilegeset Volledige toegang.
In elk bestand moet de privilegeset 'Volledige toegang' worden toegewezen aan minstens één actieve account die via FileMaker wordt geverifieerd,. Als u accounts bewerkt zodat aan geen enkele actieve account de privilegeset Volledige toegang is toegewezen, verschijnt een foutbericht.
Verwante onderwerpen 
Privileges voor toegang tot records bewerken
Lay-outprivileges bewerken
Privileges voor invoerlijsten bewerken
Scriptprivileges bewerken
Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset
Overige privileges bewerken