Grafieken maken van gegevens > Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out > Uw grafiek in het juiste lay-outgedeelte plaatsen
 
Uw grafiek in het juiste lay-outgedeelte plaatsen
Gegevens in grafieken die in de lay-outmodus zijn gemaakt, worden geëvalueerd op basis van het lay-outgedeelte waarin de grafiek zich bevindt.
Wanneer u een berekening gebruikt om een grafiektitel op te geven, wordt de titel berekend op basis van het lay-outgedeelte van de grafiek.
Opmerking  U kunt geen grafiek in een portaal plaatsen. Maar u kunt wel een grafiek in een popover in een portaal plaatsen.
Wanneer gegevens op de huidige gevonden reeks zijn gebaseerd
 
Wanneer u een grafiek plaatst in een
Maakt FileMaker Pro een grafiek van gegevens in
Wanneer Geresumeerde groep records wordt geselecteerd, maakt FileMaker Pro een grafiek van gegevens in
Bovenste navigatiegedeelte van lay-out
De huidige gevonden reeks
Elke eerste record in de buitenste gesorteerde groepen
Kop- of hoofdgedeelte van de lay-out
De huidige gevonden reeks
Elke eerste record in de buitenste gesorteerde groepen
Voetgedeelte van de lay-out
De huidige gevonden reeks
Elke laatste record in de buitenste gesorteerde groepen
Onderste navigatiegedeelte van lay-out
De huidige gevonden reeks
Elke laatste record in de buitenste gesorteerde groepen
Subresumégedeelte voor in de lay-out
Alle records in de gesorteerde groep
Elke eerste record in de subgroep van de gesorteerde groep
Subresumégedeelte na in de lay-out
Alle records in de gesorteerde groep
Elke laatste record in de subgroep van de gesorteerde groep
Algemeen resumégedeelte voor in de lay-out
De huidige gevonden reeks
Elke eerste record in de buitenste gesorteerde groepen
Algemeen resumégedeelte na in de lay-out
De huidige gevonden reeks
Elke laatste record in de buitenste gesorteerde groepen
Opmerkingen 
Voor grafieken die in het subresumégedeelte van de lay-out worden geplaatst, worden gegevens in de gesorteerde groep gebruikt. Wanneer er geen sorteervolgorde is, zet FileMaker Pro individuele gegevenswaarden in de hele gevonden reeks uit in een grafiek. Subresumés worden beschouwd als interne resumés, omdat die gecombineerde gegevens van een groep binnen de gegevensreeks tonen op basis van de sorteervolgorde die u opgeeft.
Voor grafieken die in een algemeen resumégedeelte van de lay-out worden geplaatst, worden gegevens in het buitenste niveau van elke gesorteerde subresumégroep gebruikt. Algemene resumés worden beschouwd als externe resumés, omdat die een algemeen resumé van gecombineerde gegevens op basis van de hele gevonden reeks laten zien. U kunt ook een algemeen resumégedeelte van de lay-out gebruiken om elke subresumégroep in samen te vatten.
De buitenste gesorteerde groepen zijn de groepen van records die zijn gesorteerd op het eerste veld in het dialoogvenster Sorteervolgorde.
Voor algemene resumés die op de huidige gevonden reeks zijn berekend, wordt er in FileMaker Pro van uitgegaan dat u gegevens in elke subresumégroep wilt uitzetten in een grafiek. Daarom verwacht FileMaker Pro dat uw X-asdefinitie (labelgegevens in een cirkelgrafiek) het sorteerveld is en uw Y-asdefinitie (waardegegevens in een cirkelgrafiek) een resuméveld is. Als u bijvoorbeeld een staafgrafiek wilt maken waarin het totale aantal bedrijven per land wordt vergeleken, moet u gegevens sorteren op land (X-as of categoriegegevens) en de gegevens samenvatten in het veld Bedrijf (Y-as of sectorgegevens) om het aantal bedrijven in elk land te berekenen. Vervolgens worden de geresumeerde waarden per land in een grafiek uitgezet in FileMaker Pro.
Wanneer gegevens op de huidige record (gescheiden waarden) zijn gebaseerd
 
Wanneer u een grafiek plaatst in een
Maakt FileMaker Pro een grafiek van gegevens in
Kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte of hoofdgedeelte van lay-out
Huidige record
Subresumégedeelte voor in de lay-out
Eerste record in de gesorteerde groep
Subresumégedeelte na in de lay-out
Laatste record in de gesorteerde groep
Algemeen resumégedeelte voor in de lay-out
Eerste record in de gevonden reeks
Algemeen resumégedeelte na in de lay-out
Laatste record in de gevonden reeks
Wanneer gegevens op gerelateerde records zijn gebaseerd
 
Wanneer u een grafiek plaatst in een
Maakt FileMaker Pro een grafiek van gegevens in
Kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte of hoofdgedeelte van lay-out
De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de huidige record en de gerelateerde tabel
Subresumégedeelte voor in de lay-out
De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de eerste record in een gesorteerde groep en de gerelateerde tabel
Subresumégedeelte na in de lay-out
De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de laatste record in een gesorteerde groep en de gerelateerde tabel
Algemeen resumégedeelte voor in de lay-out
De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de eerste record in de gevonden reeks en de gerelateerde tabel
Algemeen resumégedeelte na in de lay-out
De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de laatste record in de gevonden reeks en de gerelateerde tabel
Opmerking  Als u een grafiek in een algemeen resumégedeelte plaatst zonder de records te sorteren, maakt FileMaker Pro een grafiek van de gegevens uit de hele gevonden reeks alsof de grafiek in een kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte, of hoofdgedeelte van de lay-out was geplaatst.
De invloed van lay-outgedeelten op berekende titels in grafieken
 
Wanneer u een grafiek plaatst in een
In FileMaker Pro wordt een titel weergegeven voor een gegevenspunt uit de
Kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte of hoofdgedeelte van lay-out
Huidige record
Subresumégedeelte voor in de lay-out
Eerste record in de gesorteerde groep
Subresumégedeelte na in de lay-out
Laatste record in de gesorteerde groep
Algemeen resumégedeelte voor in de lay-out
Eerste record in de gevonden reeks
Algemeen resumégedeelte na in de lay-out
Laatste record in de gevonden reeks
Verwante onderwerpen 
Typen lay-outgedeelten
Werken met lay-outgedeelten
Een lay-outgedeelte toevoegen
Een lay-outgedeelte wijzigen