Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Zoeken/vervangen uitvoeren
 
Zoeken/vervangen uitvoeren
Doel 
Zoekt/vervangt gegevens volgens de opties in het dialoogvenster Opties Zoeken/vervangen uitvoeren.
Zie ook 
Opmaak 
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Aan/Uit; “<te zoeken tekst>”; “<vervangende tekst>”; Volgende zoeken/Vervangen en Zoeken/Vervangen/Alles vervangen]
Opties 
Met dialoogvenster geeft aan of het dialoogvenster Resumé van Zoeken/vervangen moet worden weergegeven op het einde van de zoek-/vervangopdracht. Met dialoogvenster instellen op Uit voorkomt ook de weergave van het bevestigingsvenster wanneer de opdracht Alles vervangen wordt uitgevoerd.
Als u wilt dat de gebruiker criteria voor zoeken of vervangen kan invoeren, gebruikt u de Zoeken/vervangen openen scriptstap.
Kies bij Uitvoeren de actie die u wilt laten uitvoeren bij zoeken/vervangen:
Selecteer Volgende zoeken als u een vermelding van de zoekterm wilt zoeken.
Selecteer Vervangen en Zoeken als u een vermelding van de zoekterm wilt zoeken en wilt vervangen en daarna de volgende vermelding wilt zoeken wanneer het script opnieuw wordt uitgevoerd.
Selecteer Vervangen als u de gemarkeerde tekst die overeenkomt met de zoekterm wilt vervangen door de vervangende term. Bij de actie Vervangen moet u de scriptstap Zoeken/vervangen uitvoeren mogelijk koppelen met de Alles selecteren scriptstap.
Selecteer Alles vervangen als u alle vermeldingen van de zoekterm wilt zoeken en vervangen.
Met Zoeken naar geeft u de zoekterm op.
Met Vervangen door geeft u de tekst op die de gevonden zoektermen moet vervangen.
Met Richting geeft u de richting op waarin de zoek- en vervangopdracht records moet doorzoeken.
Wanneer u Identieke hoofdletters/kleine letters selecteert, wordt bij de uitvoering van de zoekopdracht rekening gehouden met de hoofdletters in de zoekterm.
Wanneer u Alleen hele woorden selecteert, worden de vermeldingen waarbij de zoekterm deel uitmaakt van een ander woord buiten beschouwing gelaten.
Wanneer u Alle records/verzoeken selecteert, wordt de zoekterm gezocht in alle records/verzoeken in de gevonden reeks.
Met Huidige records/verzoeken beperkt u de zoekopdracht tot de huidige record/het huidige verzoek.
Wanneer u Alle velden selecteert, wordt in elk veld in de lay-out gezocht.
Met Huidig veld beperkt u de zoekopdracht tot het actieve veld. U kunt de Ga naar veld scriptstap gebruiken om het veld te selecteren voordat de zoek/vervangopdracht is uitgevoerd.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als 'Zoeken/vervangen uitvoeren' geen gegevens vindt die overeenkomen met de zoekterm, wordt geen fout gegeven.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript vervangt in alle records tekst in het veld Herbestellingsniveau die overeenkomt met de zoekcriteria, zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.
Ga naar veld [Producten::Herbestellingsniveau]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; 1; 3; Alles vervangen]
Voorbeeld 2 
Met dit voorbeeldscript gaat u naar de volgende vermelding van de productnaam in het veld Beschrijving.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u de huidige productnaam in het veld Beschrijving zoeken?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Ga naar veld [Producten::Beschrijving]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; Producten::Naam; Volgende zoeken]
End If
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript vervangt specifieke termen in het huidige veld door recordgegevens.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u tijdelijke termaanduidingen vervangen door recordgegevens?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; "[NAAM]"; Klanten::Naam; Alles vervangen]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; "[BEDRIJF]"; Klanten::Bedrijf; Alles vervangen]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; "[ADRES]"; Klanten::Adres; Alles vervangen]
End If
Verwante onderwerpen 
Substitute functie
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)