Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > AppleScript uitvoeren (macOS)
 
AppleScript uitvoeren (macOS)
Doel 
Verstuurt AppleScript-opdrachten naar een ander programma.
Zie ook 
Opmaak 
AppleScript uitvoeren [“<tekst applescript>”]
Opties 
Bij Berekend AppleScript stelt u een berekening op die kan worden gebruikt als de AppleScript-tekst.
Native AppleScript is de tekst van een AppleScript (maximaal 30.000 tekens). Inspringing van herhalingslussen en voorwaardelijke instructies worden niet ondersteund.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U kunt een berekening opstellen om de te verzenden AppleScript-opdrachten te genereren, maar u kunt ook de opdrachten rechtstreeks in het tekstgebied Native AppleScript invoeren.
Voor berekende scripts en scripts die zijn opgeslagen in FileMaker Pro-velden, worden de AppleScript-opdrachten telkens wanneer het script wordt uitgevoerd opnieuw gecompileerd. Als u het script typt in het tekstgebied Native AppleScript, compileert FileMaker Pro het script en worden daarbij eventuele fouten in het script of systeemfouten geregistreerd. (Telkens wanneer het script wordt bewerkt, wordt het opnieuw gecompileerd.)
Opmerkingen 
Aangezien AppleScript een macOS-functie is, wordt de scriptstap AppleScript uitvoeren genegeerd als u een script met deze scriptstap uitvoert op een Windows-systeem. (Er wordt een foutcode gegenereerd, die kan worden opgevraagd met de Get ( LaatsteFout ) functie.)
Gebruikstips
FileMaker Pro kan met de scriptstap AppleScript uitvoeren Apple Events naar zichzelf of naar FileMaker Pro-software op andere systemen sturen. In de account van de gebruiker moet het uitgebreide privilege 'fmextscripttoegang' ingeschakeld zijn opdat FileMaker Pro Apple Events kan ontvangen. Raadpleeg Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset.
Gebruik AppleScript uitvoeren om afbeeldingsgegevens uit te wisselen tussen FileMaker Pro en andere programma's. Met AppleScript kunt u afbeeldingen die in containervelden zijn opgeslagen, doorsturen naar andere programma's of containervelden van FileMaker Pro.
U kunt de scriptstap AppleScript uitvoeren gebruiken om te communiceren met applets en andere toepassingen die als script kunnen worden uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld een AppleScript-applet met subroutines hebt gemaakt, kunt u de handlers oproepen met de opdracht AppleScript uitvoeren. Dit gaat als volgt:
AppleScript uitvoeren ["tell application "Mijn Applet" to doMijnRoutine()"]
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript opent de map Documenten van de huidige macOS-gebruiker.
AppleScript uitvoeren ["tell application "Kiezer" (*regeleinde invoeren*) activate (*regeleinde invoeren*) set x to path to documents folder (*regeleinde invoeren*) open x (*regeleinde invoeren*) end tell"]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript stelt de randen van het venster Documenten in op de opgegeven afmetingen. Open de map Documenten voordat u dit script start.
AppleScript uitvoeren ["tell application "Kiezer" to set bounds of window "Documenten" to {170, 70, 1000, 600}"]
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript berekent het AppleScript om een netwerkprinter te installeren en voert dat uit. "\" geeft voor FileMaker Pro aan dat het symbool erna als een teken moet worden geïnterpreteerd, niet als een berekeningsoperator.
AppleScript uitvoeren ["shellscript doen \"lpadmin -p " & Printers::Naam & " -E -v lpd://" & Printers::IP-adres & " -P /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/" & Substitute ( Printers::naam van stuurprogramma ; " " ; "\\\ " ) & ".gz -D \\\"" & Printers::Beschrijving & "\\\"\""]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)