Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Script onderbreken/hervatten
 
Script onderbreken/hervatten
Doel 
Pauzeert een script zodat de gebruiker andere taken in het huidige venster kan uitvoeren.
Zie ook 
Opmaak 
Script onderbreken/hervatten [Onbeperkt/Duur (seconden) <n>]
Opties 
Onbeperkt onderbreekt het script totdat de gebruiker op Doorgaan klikt (een knop die door FileMaker Pro in de statusbalk wordt gemaakt) of op Enter drukt.
Voor de duur onderbreekt het script gedurende het opgegeven aantal seconden.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap kan bijvoorbeeld wachten tot de gebruiker bepaalde gegevens heeft ingevoerd en vervolgens de gebruiker langs de schermen leiden en telkens daar waar nodig gegevens laten invoeren. U kunt met Script onderbreken/hervatten ook fouten opsporen in uw scripts, bijvoorbeeld om te zien welke waarde in een veld staat op een bepaald punt in het script, of om de voortgang van een script te beoordelen.
De scriptstap Script onderbreken/hervatten werkt in het voorgrondvenster van het bestand vanwaar het script wordt uitgevoerd. Als het actieve venster van het script verborgen is, brengt de scriptstap Script onderbreken/hervatten dit scherm naar de voorgrond.
De waarde Voor de duur moet resulteren in een getal, dat staat voor de duur van de onderbreking in seconden. Als u de duur opgeeft via het dialoogvenster Berekening opgeven, moet het resultaat van de berekening een getal zijn; anders wordt het script niet onderbroken.
Om u meer controle te bieden over de acties van een gebruiker wanneer een script wordt onderbroken, maakt FileMaker Pro bepaalde menuopdrachten ontoegankelijk voor gebruikers. U kunt knoppen definiëren waarmee gebruikers functies kunnen uitvoeren die niet beschikbaar zijn in de menu's.
Opmerkingen 
Een scriptstap Script onderbreken/hervatten deblokkeert een scriptstap Venster vastzetten.
Als in FileMaker WebDirect de stap 'Script onderbreken/hervatten' een script onderbreekt en de internetgebruiker langer inactief is dan de opgegeven time-out voor sessies in de Admin Console van FileMaker Server, wordt de verbinding van de internetgebruiker verbroken en wordt het script voortijdig beëindigd, wat kan leiden tot onverwachte resultaten.
In Custom Web Publishing wordt deze scriptstap ondersteund maar gebruikt u deze beter niet. Als het script onderbroken blijft totdat de sessie een time-out vertoont, wordt het script niet voltooid.
Voorbeeld 1 
Deze scriptstap gaat naar de lay-out Facturen afdrukken en pauzeert. De gebruiker kan op de statusbalkknop Doorgaan of op de lay-out klikken om de records af te drukken.
Ga naar lay-out ["Facturen afdrukken"]
Script onderbreken/hervatten [Onbeperkt]
Afdrukken [Herstellen: Printer; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar lay-out [originele lay-out]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Formules