Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Plakken
 
Plakken
Doel 
Plakt de inhoud van het klembord in het opgegeven veld van de huidige record.
Zie ook 
Opmaak 
Plakken [Selecteren; Geen stijl; <tabel::veld>]
Opties 
Met Gehele inhoud selecteren vervangt u de inhoud van een veld door de inhoud op het klembord. Als u Gehele inhoud selecteren niet inschakelt, kopieert de scriptstap Plakken de inhoud van het klembord naar het gedeelte van het veld dat is geselecteerd.
Met Plakken zonder stijl geeft u aan dat FileMaker Pro alle stijl- en opmaakkenmerken van de tekst op het klembord moet negeren.
Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarin u de inhoud wilt plakken.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als u gegevens probeert te plakken die niet overeenkomen met het veldtype van het doelveld, plakt FileMaker Pro de gegevens wel maar geeft het een waarschuwing weer wanneer u het veld probeert te verlaten. Als het veld niet voorkomt op de actieve lay-out, geeft FileMaker Pro een foutcode als resultaat, die kan worden opgevraagd met de Get ( LaatsteFout ) functie.
Opmerkingen 
Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.
Voorbeeld 1 
Met dit voorbeeldscript plakt u de inhoud van het klembord in het actieve veld.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u de inhoud van het klembord plakken?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Plakken [Selecteren]
End If
Verwante onderwerpen 
Knippen scriptstap
Kopiëren scriptstap
Wissen scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)