Databases beveiligen > Een bestand beveiligen met een wachtwoord
 
Een bestand beveiligen met een wachtwoord
Als u wilt voorkomen dat anderen een bestand openen, beveiligt u het bestand met een wachtwoord. Zorg er ook voor dat u alle accounts met volledige toegangsprivileges hebt beveiligd met een wachtwoord.
Wanneer een bestand met een wachtwoord is beveiligd, wordt u elke keer dat u het bestand opent, gevraagd een accountnaam en wachtwoord op te geven. Het bestand kan niet worden geopend door personen die de accountgegevens niet hebben.
Zo beveiligt u een databasebestand met een wachtwoord:
1. Maak de volgende wijzigingen in de accounts van het bestand:
Bewerk de account Admin zodat deze een andere accountnaam en een ander wachtwoord heeft en de privilegeset Volledige toegang gebruikt.
Zorg ervoor dat de account Gast inactief is.
Verwijder alle andere accounts in het bestand of maak ze inactief.
2. Bewerk, indien nodig, de privilegeset Volledige toegang om aan uzelf gewenste uitgebreide privileges toe te wijzen.
Raadpleeg Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset. Als u geen uitgebreide privileges nodig hebt, laat u ze uitgeschakeld.
Als u de wachtwoordbeveiliging van een bestand wilt verwijderen, verwijdert u eerst de wachtwoorden van alle accounts. Vervolgens zorgt u ervoor dat in het dialoogvenster Bestandsopties de optie Aanmelden met is geselecteerd en Accountnaam en wachtwoord is ingesteld op Admin en een leeg wachtwoord. Raadpleeg Bestandsopties instellen.
Waarschuwing  Wachtwoorden kunnen niet worden hersteld. Vergeet de accountnaam en het wachtwoord niet die aan de privilegeset Volledige toegang zijn toegewezen. Noteer deze gegevens zo nodig en bewaar ze op een veilige plaats. Als u de accountnaam en het wachtwoord verliest of vergeet, krijgt u mogelijk geen toegang meer tot het bestand en kunt u het niet meer wijzigen.
Verwante onderwerpen 
Accounts maken en bewerken