Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > URL openen
 
URL openen
Doel 
Zorgt ervoor dat de gebruiker een URL kan openen.
Zie ook 
Opmaak 
URL openen [Met dialoogvenster: Aan/Uit; <URL>]
Opties 
Met dialoogvenster geeft aan of het dialoogvenster Opties voor “URL openen” moet worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd.
Met URL kunt u de URL typen of uw URL op basis van een berekening maken.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
'URL openen' biedt ondersteuning voor de URL-typen http, https, ldap, ldaps, ftp, file en mailto via het programma dat voor elk URL-type is geregistreerd in het besturingssysteem. Als de URL bijvoorbeeld met http begint, opent FileMaker Pro de webbrowser van de gebruiker en wordt de URL verwerkt.
Als de opgegeven URL spaties of andere speciale tekens bevat, vervangt u de tekens door de overeenkomstige gecodeerde waarden die zijn vereist voor geldige URL's. Vervang bijvoorbeeld "@" door "%40".
Opmerking  FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor het protocol file://.
Voorbeeld 1 
Met het volgende voorbeeldscript wordt de webbrowser van de gebruiker geopend en wordt de homepage van FileMaker, Inc. weergegeven.
URL openen [Met dialoogvenster: Uit; "http://www.filemaker.com/nl/"]
Voorbeeld 2 
Met het volgende script wordt Windows Kladblok geopend en wordt het bestand Mijn_bestand.txt in de hoofdmap van de vaste schijf van de gebruiker geopend.
URL openen [Met dialoogvenster: Uit; "file://c:/Mijn_bestand.txt"]
Voorbeeld 3 
Met het volgende voorbeeldscript wordt het standaard e-mailprogramma gestart, wordt een nieuwe e-mail geopend en wordt de waarde van het veld E-mailadres gebruikt om het bericht te adresseren.
URL openen [Met dialoogvenster: Uit; "mailto:" & Klanten::E-mail]
Voorbeeld 4 
Dit voorbeeldscript opent een gedeeld FileMaker Pro-bestand dat op een ander systeem wordt uitgevoerd.
URL openen [Met dialoogvenster: Uit; "fmp://account:wachtwoord@host/database"]
#waarbij "account" de FileMaker Pro-accountnaam is, "wachtwoord" het wachtwoord voor de account, "host" een DNS-vermelding, IPv4-adres of IPv6-adres voor het systeem waar het bestand is opgeslagen en "database" de FileMaker Pro-bestandsnaam is.
Belangrijk  De accountnaam en de wachtwoordgegevens die worden ingevoerd in een scriptstap URL openen zijn zichtbaar voor gebruikers met toegangsprivileges om scripts te bewerken en deze gegevens zijn dan ook niet veilig.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)