Het dialoogvenster Bestand op afstand openen
Zo opent u een gedeeld bestand als client:
1. Kies bij Weergave het type host dat u wilt weergeven in het vak Hosts.
 
Kies
Als u dit wilt weergeven
Favoriete hosts
Hosts die u eerder als favorieten hebt toegevoegd.
Lokale hosts
FileMaker Server-hosts in uw TCP/IP-subnet.
Als u een host op een ander TCP/IP-subnet wilt opgeven, typt u bij Bestandspad in netwerk een domeinnaam (bijvoorbeeld host.domein.com) of IP-adres.
Hosts vermeld per LDAP
FileMaker Server-hosts beschikbaar via LDAP.
Lees het laatste gedeelte van dit Help-onderwerp als u een LDAP-server wilt opgeven zodat de bijbehorende hosts worden weergegeven.
Als u een lokale host of een host op een LDAP-server aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u de host en klikt u op Toevoegen aan favoriete hosts. Lees dan "Zo kunt u favoriete hosts toevoegen, bewerken en verwijderen" hieronder.
Als u een extern bestand wilt markeren als een favoriet in het Startpaneel, selecteert u achtereenvolgens een host en een beschikbaar bestand en klikt u vervolgens op Toevoegen aan Favorieten.
2. Als u de beschikbare bestanden van een host wilt weergeven, selecteert u de host.
3. Selecteer in het vak Beschikbare bestanden het bestand dat u wilt openen en klik vervolgens op Openen (of dubbelklik op de bestandsnaam). Of typ bij Bestandspad in netwerk de volledige bestandsnaam (bijvoorbeeld fmnet:/<hostnaamofIP-adres>/<bestandsnaam>) en klik daarna op Openen.
Tip  Als u de lijst met beschikbare typen wilt verfijnen, typt u enkele tekens in het tekstvak Filter. Alleen bestandsnamen die de door u getypte tekens bevatten, worden dan in de lijst weergegeven.
U dient mogelijk een accountnaam, wachtwoord en domeinnaam (alleen in Windows) op te geven, afhankelijk van de configuratie van het samengebruik van bestanden op de host.
Zo kunt u favoriete hosts toevoegen, bewerken en verwijderen:
1. Voer één van de volgende handelingen uit:
Als u de lijst met favoriete hosts wilt ordenen, selecteert u bij Weergave de optie Favoriete hosts. Selecteer de host en klik vervolgens op Toevoegen, Bewerken of Verwijderen. (Met de knop 'Verwijderen' verwijdert u de host uit de lijst.)
Als u een lokale host of een host op een LDAP-server aan de lijst met favorieten wilt toevoegen, selecteert u bij Hosts de host en klikt vervolgens u op Toevoegen aan favoriete hosts.
2. In het dialoogvenster Favoriete host bewerken voert u bij Internet-adres van host het IP-adres of de domeinnaam in.
3. Typ bij Naam van favoriete host (optioneel) een naam voor de host.
4. Kies onder Bestandsinstellingen de optie waarmee alle beschikbare bestanden (standaard) of alleen de opgegeven bestanden worden weergegeven.
Als u Alleen deze bestanden weergeven kiest, voert u elke bestandsnaam in op een nieuwe regel en voegt u aan het einde van elke regel een regelterugloop in. (Of verwijdert u de bestandsnamen die u niet zichtbaar mogen zijn.)
5. Klik op Opslaan.
Zo geeft u een LDAP-server op:
1. Selecteer Hosts vermeld per LDAP bij Weergave en klik daarna op Opgeven.
Het dialoogvenster LDAP-directoryservice opgeven verschijnt.
2. Voer onder Serverinformatie informatie over de server in. (Voor deze informatie dient u mogelijk contact op te nemen met uw netwerkbeheerder.)
 
Voor
Gaat u als volgt te werk
Serveradres
Voer het IP-adres of de domeinnaam van de host in.
LDAP-poort
Behoud of wijzig het poortnummer. (Als u de oorspronkelijke waarde wilt herstellen, klikt u op Standaardwaarden gebruiken.)
Zoekbasis
Voer een tekenreeks in voor de zoekbasis van de LDAP-host.
3. Voer in het gebied Aanmeldingsinstellingen de volgende handelingen uit:
Windows: schakel Windows-verificatie gebruiken in of uit. Als u deze optie hebt ingeschakeld, kiest u Aanmelden als huidige gebruiker of kiest u Aanmelden met account en typt u uw accountnaam, wachtwoord en domeinnaam. Als u deze optie niet hebt ingeschakeld, kiest u Anoniem aanmelden of kiest u Aanmelden met account en typt u uw accountnaam en wachtwoord.
macOS: Kies Anoniem aanmelden of Aanmelden met account en typ uw accountnaam en wachtwoord.
4. Klik op OK.
Opmerking  Als u een host wilt opgeven, typt u de domeinnaam van de server in deze structuur:
host.domein.com
of het IP-adres van de server in een van de volgende opmaken:
IPv4: 192.168.10.0
IPv6: [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]