Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor het openen van menuopdrachten > Database beheren openen
 
Database beheren openen
Doel 
Opent het dialoogvenster Database beheren.
Zie ook 
Opmaak 
Database beheren openen
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Nee 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap opent het dialoogvenster 'Database beheren' waarin de gebruiker tabellen, velden en relaties kan maken of bewerken. Deze scriptstap doet hetzelfde als wanneer u achtereenvolgens Bestand > Beheren > Database kiest.
Opmerkingen 
U kunt deze scriptstap alleen uitvoeren als aan u de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Als u gebruikers zonder volledige toegangsprivileges deze scriptstap wilt laten uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op het huidige script in het scriptvenster en kiest u Volledige toegangsprivileges verlenen.
Zie Bestanden delen in een netwerk voor meer informatie wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in schema's in gedeelde databases.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze tabellen en velden van de database wil beheren en opent vervolgens het dialoogvenster 'Database beheren'.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u databasetabellen en -velden beheren?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Database beheren openen
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)