Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor het openen van menuopdrachten > Gegevensbronnen beheren openen
 
Gegevensbronnen beheren openen
Doel 
Opent het dialoogvenster Externe gegevensbronnen beheren.
Zie ook 
Opmaak 
Gegevensbronnen beheren openen
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Nee 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap opent het dialoogvenster 'Externe gegevensbronnen beheren' waarin de gebruiker externe FileMaker- of ODBC-gegevensbronnen kan maken, bewerken of verwijderen. Deze scriptstap doet hetzelfde als wanneer u achtereenvolgens Bestand > Beheren > Externe gegevensbronnen kiest.
Opmerkingen 
U kunt deze scriptstap alleen uitvoeren als aan u de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Als u gebruikers zonder volledige toegangsprivileges deze scriptstap wilt laten uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op het huidige script in het scriptvenster en kiest u Volledige toegangsprivileges verlenen.
Zie Bestanden delen in een netwerk voor meer informatie wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in schema's in gedeelde databases.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze gegevensbronnen van de database wil beheren en opent vervolgens het dialoogvenster 'Externe gegevensbronnen beheren'.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u de externe gegevensbronnen van de database beheren?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Gegevensbronnen beheren openen
End If
Verwante onderwerpen 
Verbinding maken met externe gegevensbronnen
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)