Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptactiveringen > BijToetsaanslagLay-out
 
BijToetsaanslagLay-out
Voert een script uit wanneer een of meer tekens worden ingevoerd via het toetsenbord, hetzij direct, hetzij via een input method editor (IME). Gebruik de functie Get ( ToetsaanslagActivering ) om de tekens die de scriptactivering in werking zetten als resultaat te geven.
Twee typen toetsen kunnen deze activering in werking zetten:
toetsen die normaal gesproken zouden worden toegepast op een actief object
toetsen die normaal gesproken worden gebruikt voor navigatie.
Wanneer wordt het script uitgevoerd
Voordat de gebeurtenis is verwerkt.
De modi waarin de activering kan worden gebruikt
Modi Bladeren, Zoeken en Schermafdruk.
Resultaat
U kunt de Script afsluiten scriptstap in het geactiveerde script gebruiken om Waar of Onwaar als resultaat te geven.
Waar: de gebeurtenis die het script activeerde, gaat verder.
Onwaar: de gebeurtenis die het script activeerde, is geannuleerd.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptactivering in werking wordt gezet 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Gedeeltelijk 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Opmerkingen 
Gebruik de functies Get ( CombinatietoetsActivering ), Code en Char om met speciale tekens, zoals navigatietoetsen (bijvoorbeeld de Tab- en de pijltoetsen), en met algemene Unicode-tekens te werken. Zie de beschrijving van de functie Code voor een lijst met navigatietoetsen en de codes die aan een script worden doorgegeven. De functie Char geeft als resultaat de tekens voor de Unicode-codepoints.
Toetsaanslagen worden verwerkt in deze volgorde:
1. Het besturingssysteem verwerkt bepaalde toetsen.
2. FileMaker Pro verwerkt sneltoetsen.
3. Een actief object met een BijToetsaanslagObject scriptactivering kan een teken verwerken.
4. Een scriptactivering BijToetsaanslagLay-out kan een teken verwerken.
5. Navigatietoetsen worden gebruikt voor navigatie, terwijl niet-navigatietoetsen worden verwerkt door een actief object met een scriptactivering BijToetsaanslagObject.
6. Als er geen actief object is, wordt een waarschuwing weergegeven voor niet-navigatietoetsen.
Met de eerste van deze stappen waarin de toets wordt gebruikt, stopt het proces. Een script dat wordt uitgevoerd door de scriptactivering BijToetsaanslagObject of BijToetsaanslagLay-out kan verdere verwerking van de toetsaanslag stoppen door Onwaar als resultaat te geven.
Wanneer u met de pijltoetsen of de muis navigeert en selecties maakt in keuzelijsten, menu's en kalenders, zet u deze activering niet in werking. Deze activering wordt wel in werking gezet wanneer er tekst wordt ingevoerd in deze velden.
Windows: de toetsen Alt en Ctrl zetten deze scriptactivering niet in werking.
macOS: de toets Cmd zet deze scriptactivering niet in werking.
FileMaker Go: Deze activering treedt alleen in werking als een veld actief is wanneer de gebruiker op een toets drukt.
Als het script niet wordt voltooid door een fout in het geactiveerde script, wordt de toetsaanslag die het script activeerde niet verwerkt.
Zie Acties die geen scriptactiveringen in werking zetten voor een lijst met acties die deze scriptactivering niet in werking zetten.
Verwante onderwerpen 
Scriptactiveringen instellen
Scriptactiveringen instellen voor lay-outs
Scriptactiveringen instellen voor objecten