Records zoeken > Records zoeken die niet voldoen aan criteria
 
Records zoeken die niet voldoen aan criteria
Tijdens een zoekopdracht kunt u records weglaten door informatie in uw database te zoeken die niet aan de opgegeven criteria voldoet.
In FileMaker Pro worden de verzoeken afgehandeld in de volgorde waarin u ze hebt gemaakt. Stel, u werkt met een klantendatabase met klanten in Zwitserland en Nederland:
Als u met het eerste verzoek alle klanten in Zürich zoekt en met het tweede alle klanten in Nederland wilt uitsluiten, bevat de gevonden reeks alle klanten in de stad Zürich in Zwitserland, maar niet de klanten uit de stad Zurich in Friesland of ergens anders in Nederland.
Als u de volgorde van de verzoeken omdraait (met het eerste verzoek worden alle contactpersonen in Nederland weggelaten en met het tweede wordt gezocht naar klanten in de stad Zürich), bevat de gevonden reeks alle klanten in de stad Zürich in Zwitserland en in de stad Zurich in Friesland, maar geen klanten elders in Nederland.
Zo zoekt u naar records die niet aan de criteria voldoen:
1. Voer in de zoekmodus de criteria voor de weg te laten records in.
Als u bijvoorbeeld alle verkooprecords wilt zoeken, behalve die voor de stad Londen, typt u Londen in het veld Stad.
2. Klik op de lay-outbalk op Weglaten.
3. Klik op de statusbalk op Zoekopdracht uitvoeren.
Zo kunt u bepaalde records zoeken en daarbij andere records weglaten:
1. Voer in de zoekmodus de criteria voor de te zoeken records in.
Als u bijvoorbeeld leveranciers in de provincie Limburg wilt zoeken, behalve die uit de stad Maastricht, typt u Limburg in het veld Provincie.
2. Klik op Nieuw verzoek op de statusbalk.
3. Typ criteria voor de uit te sluiten records en klik op Weglaten.
Als u Maastricht wilt uitsluiten, typt u Maastricht in het veld Stad en klikt u op Weglaten.
4. Klik op Zoekopdracht uitvoeren.
Opmerkingen 
Criteria voor weglaten kunt u in meerdere verzoeken opgeven, inclusief voor hetzelfde veld. Bijvoorbeeld: als u in veld zoekt naar Rood maar Huis en Gebouw weglaat (drie verzoeken in totaal), krijgt u als resultaat Rood licht en Rood papier maar niet Rood huis of Rood gebouw.
Wanneer u een gerelateerde record wilt weglaten uit een portaalrij of een verzameling gerelateerde records, moet u de relatie wijzigen of de waarde wijzigen in ten minste één van de vergelijkingsvelden zodat de record niet meer gerelateerd is. Raadpleeg Werken met gerelateerde tabellen.
U kunt ook records weglaten uit een gevonden reeks nadat u een zoekopdracht hebt uitgevoerd. Raadpleeg Records uit een gevonden reeks weglaten.
Verwante onderwerpen 
Dubbele waarden zoeken