Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen > Werken met externe gegevensbronnen > Eenmalige aanmelding bij ODBC-gegevensbron inschakelen (alleen voor Windows)
 
Eenmalige aanmelding bij ODBC-gegevensbron inschakelen (alleen voor Windows)
Als u werkt met databasebestanden die worden gehost door FileMaker Pro of FileMaker Server die toegang hebben tot ODBC-gegevens vanuit Microsoft SQL Server, kunt u de hostcomputer configureren om eenmalige aanmelding (SSO) mogelijk te maken. Dankzij eenmalige aanmelding bij de ODBC-gegevensbron kan een client één geverifieerde Windows-aanmelding gebruiken om toegang te krijgen tot ODBC-gegevens in gedeelde bestanden.
Belangrijk  Voordat u eenmalige aanmelding bij ODBC-gegevensbron kunt inschakelen, moet uw Windows-domeinbeheerder:
de beveiligingsinstelling Account wordt vertrouwd voor overdracht voor uw Windows-gebruikersaccount configureren op de client
de beveiligingsinstellingen Deze gebruiker mag aan alle services overdragen en Alleen Kerberos gebruiken voor uw Windows-gebruikersaccount configureren op de hostcomputer
het privilege Een client nabootsen na verificatie voor uw Windows-gebruikersaccount op de hostcomputer inschakelen
de ODBC-DSN configureren om gebruik te maken van Windows-verificatie op de hostcomputer
Microsoft SQL Server configureren om Windows-verificatie te gebruiken.
Zo schakelt u eenmalige aanmelding bij ODBC-gegevensbron in:
1. Wanneer de database is geopend, kiest u Bestand > Beheren > Externe gegevensbronnen.
2. Selecteer een ODBC-gegevensbron in de lijst en klik op Bewerken.
3. Selecteer in het vak Verificatie de optie Windows-verificatie gebruiken (Eenmalige aanmelding), voer de SPN (Service Principal Name) in en klik op OK.
Opmerking  Uw Windows-domeinbeheerder moet de SPN leveren, die meestal de volgende opmaak heeft: MSSQLSvc/<volledig gekwalificeerde domeinnaam>:<poort>
Bijvoorbeeld: MSSQLSvc/sql2005.filemaker.com:1433
Opmerkingen 
Om een gehoste database te kunnen openen, moet de beheerder de FileMaker Server-service configureren voor aanmelding als de gebruikersaccount met privileges. Raadpleeg FileMaker Server Installatie- en configuratiehandleiding.
Eenmalige aanmelding bij ODBC-gegevensbron wordt niet ondersteund:
op de Macintosh
voor ODBC-gegevens die worden geopend vanuit MySQL of Oracle
in Web Publishing.
Verwante onderwerpen 
ODBC-gegevensbronnen bewerken
Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd