Een lay-out/rapport maken (wizard Lay-out/rapport maken)
In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken geeft u het volgende op: de naam van de databasetabel waartoe deze lay-out toegang heeft, een naam voor de lay-out, het type lay-out dat u wilt maken en een standaardweergave voor de lay-out.
Opmerking  Voordat u de lay-out begint te maken, is het aangewezen de volgende Help-onderwerpen te lezen: Lay-outs en rapporten maken en beheren, Aandachtspunten bij het maken van een rapportlay-out en Etiketten en enveloppen afdrukken.
1. Kies in de keuzelijst Records tonen van de tabel die de records bevat die u in deze lay-out wilt weergeven.
2. Typ voor Lay-outnaam een beschrijvende naam voor de lay-out.
De naam van de lay-out verschijnt automatisch in de menu's waarin u lay-outs kunt kiezen, zoals het venstermenu voor lay-outs. (Raadpleeg Lay-outs beheren om deze instelling te wijzigen.)
3. Kies het type lay-out dat u wilt maken.
Afhankelijk van het gekozen type, kunnen bijkomende opties beschikbaar zijn.
 
Kies
Om dit te doen
Computer
Een lay-out maken die zal worden gebruikt op het beeldscherm van een laptop of desktopcomputer.
Touch-apparaat
Een lay-out maken die zal worden gebruikt op een invoerapparaat met een aanraakscherm. Kies vervolgens iPad, iPhone of Eigen apparaat.
Klik op Staande richting om de standaardrichting van de lay-out te veranderen naar staand. Klik op Liggende richting om de richting naar liggend te wijzigen.
Als u Eigen apparaat kiest, kunt u de waarde (van 1 tot 32.000 punten) bij Breedte, Hoogte of beide wijzigen. De aangepaste waarden die u invoert, worden voor alle lay-outs van het eigen apparaat gebruikt totdat u de waarden wijzigt. (De standaardwaarden zijn voor de staande richting: breedte 800 en hoogte 1145. Voor de liggende richting zijn de standaardwaarden: breedte 1280 en hoogte 665.)
Printer
Gegevens rangschikken om deze op etiketten of enveloppen of in een rapport af te drukken. Kies vervolgens Etiketten, Verticale etiketten, Enveloppen of Rapport.
Raadpleeg Lay-outtypen voor meer informatie over elk type lay-out.
4. Als u Computer of Aanraakapparaat hebt gekozen, kunt u de weergave kiezen voor records of kiezen om een rapport te maken.
Uw lay-out wordt alleen weergegeven in de door u geselecteerde weergave. Als u de lay-out in alle weergaven wilt weergeven, kiest u geen weergave in dit venster. Nadat u de wizard hebt gesloten, kunt u extra weergaven voor de lay-out kiezen in het dialoogvenster Lay-outinstelling (raadpleeg Formulier-, lijst- en tabelweergaven instellen voor een lay-out.
 
Kies
Om dit te doen
Formulier
Records weergeven in de formulierweergave. Records worden als standaardformulier weergegeven.: velden worden standaard elk op een afzonderlijke regel weergegeven in de volgorde die u opgeeft. In de bladermodus en de zoekmodus ziet u één record of formulier per keer. De formulierweergave is goed voor de invoer van gegevens of bladeren op het scherm.
Lijst
Records weergeven in de lijstweergave. In de bladermodus ziet u de records in een lijst. Afhankelijk van de grootte van de lay-out ziet u mogelijk meerdere records tegelijk. De lijstweergave is goed voor het weergeven en afdrukken van meerdere records in rijen (een lijst met records).
Tabel
Records weergeven in de tabelweergave. De velden worden in een raster weergegeven, van links naar rechts in de volgorde die u opgeeft. Veldnamen verschijnen als de kolomkoppen.
Rapport
Gegevens in een rapport weergeven of afdrukken. U kunt meerdere variaties van een rapportlay-out maken. U kunt bijvoorbeeld een eenvoudig rapport maken met gegevens in rijen en kolommen (vroeger was dit een vooraf gedefinieerd lay-outtype gekend als de lay-out lijstweergave) of een complex rapport met gegevens die zijn gegroepeerd volgens bepaalde waarden met subtotalen en algemene totalen.
5. Wanneer u keuze is gemaakt:
Klik op Voltooien bij lay-outs die zullen worden weergegeven op computers of aanraakapparaten. Lay-outs in de formulierweergave en de lijstweergave worden in de lay-outmodus weergegeven. Lay-outs in de tabelweergave worden in de bladermodus weergegeven (en het dialoogvenster Tabelweergave wijzigen verschijnt als er velden zijn gedefinieerd in de database).
U kunt vervolgens velden, objecten en andere verfraaiingen toevoegen aan uw lay-out of deze wijzigen. Zie Velden definiëren en wijzigen, Werken met gegevens in de tabelweergave en Objecten tekenen en invoegen in een lay-out.
Klik op Doorgaan voor etiketten, verticale etiketten, enveloppen of rapporten. U ziet het volgende venster in de wizard.
Opmerkingen en tips
Wanneer u een rapport maakt, kunt u later in de wizard ervoor kiezen om een script te maken dat het rapport zal sorteren. Het script vereenvoudigt het weergave- en afdrukproces van het rapport. Het rapport moet correct worden gesorteerd om resumégegevens weer te geven. Daarbij wordt makkelijk vergeten welke velden moeten worden gesorteerd.
De tabelweergave biedt een beeld van uw gegevens in een spreadsheetachtige opmaak waarin u snel velden anders kunt ordenen, records kunt toevoegen of verwijderen of velden kunt definiëren in de bladermodus. Zo kunt u kolommen (velden) met een muisklik opnieuw ordenen of het formaat ervan wijzigen (indien de overeenkomstige opties zijn ingesteld). Raadpleeg Werken met gegevens in de tabelweergave.
U kunt ook de tabelweergave gebruiken om resumégegevens weer te geven door uw gegevens te groeperen op een of meerdere kolommen (velden) en subtotalen voor elke groep algemene totalen voor de tabel te controleren. De resuméresultaten worden opnieuw berekend en in real time bijgewerkt wanneer u gegevenswaarden wijzigt in de tabelweergave. Raadpleeg Dynamische rapporten maken in de tabelweergave.
Aan samenvoegvelden en tekst die worden geplaatst in rapportlay-outs wordt de tekststijl van het specifieke gedeelte toegewezen. Raadpleeg Stijlen maken voor lay-outobjecten, -gedeelten en -achtergrond en ermee werken.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken
De breedte van een lay-out wijzigen
Lay-outgedeelten vergroten of verkleinen