Beginselen van FileMaker Pro > Nieuwe functies in FileMaker Pro 16
 
Nieuwe functies in FileMaker Pro 16
FileMaker Pro 16 bevat de volgende nieuwe functies en verbeteringen.
Verbeterde bewerking van lay-outobjecten
Het venster Lay-outobjecten: gebruik het venster Lay-outobjecten om alle objecten in de huidige lay-out te bekijken en om ermee te werken. U kunt objecten selecteren, verbergen en een naam geven en u kunt ook de stapelvolgorde wijzigen. Raadpleeg Het venster Lay-outobjecten gebruiken om met objecten te werken.
Verbeterde gebruiksvriendelijkheid
Windows: Alle documentvensters zijn nu onafhankelijk van elkaar. Elk documentvenster kan op een beschikbare monitor worden geplaatst en elk venster heeft een eigen menubalk.
Verbeterde werking van het dialoogvenster Berekening opgeven: voor informatie over een functie klikt u achtereenvolgens op een onderdeel in het functievenster en op De knop Help. Raadpleeg Het dialoogvenster Berekening opgeven.
Toegang tot plug-infuncties: u kunt externe scriptstappen van een plug-in gebruiken om toegang te krijgen tot de functies van de plug-in. Raadpleeg Eigen plug-ins maken.
Invoerlijsten kopiëren en plakken: u kunt nu standaardsneltoetsen gebruiken om een invoerlijst te kopiëren en te plakken in een ander FileMaker Pro-bestand. Raadpleeg Invoerlijsten definiëren.
Ondersteuning voor JSON-gegevens
JSON-parsering, tekencodering en cryptografische functies: u kunt deze functies gebruiken om JSON-gegevens die met andere gegevensbronnen worden uitgewisseld te verwerken en te coderen, zoals webservices die REST API's hebben. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.
Verbeterde beveiliging
Accounts van OAuth-identiteitsprovider: u kunt gebruikersaccounts verifiëren via externe OAuth-identiteitsproviders die in FileMaker Server zijn opgegeven. Raadpleeg Accounts maken die via een OAuth-identiteitsprovider worden geverifieerd.
Uitgebreid privilege 'fmrest': geeft u toegang tot een databasebestand van een webservice via de FileMaker Data API (alleen FileMaker Server). Raadpleeg Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset.
Uitgebreid privilege 'fmurlscript': geeft gebruikers de mogelijkheid om een script vanaf een URL te starten. Raadpleeg Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset.
Uitgebreid privilege 'fmextscriptaccess': geeft gebruikers toegang tot oplossingen via Apple Events en ActiveX. Raadpleeg Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset.
Interactieve hangsloten: wanneer u een gedeeld bestand opent, klik u op het hangslot om coderingsinformatie over uw verbinding met de host te bekijken. Raadpleeg Hangsloten van beveiliging.
Scriptstappen
Nieuwe scriptstappen.
Regiobewakingsscript configureren: configureert een opgegeven script om te starten wanneer een iOS-apparaat een opgegeven regio binnengaat of verlaat. Raadpleeg Regiobewakingsscript configureren scriptstap.
Startpaneel openen: opent het Startpaneel waarin u FileMaker-oplossingen kunt openen, maken en beheren. Raadpleeg Open Startpaneel scriptstap.
Gewijzigde scriptstappen
'AVPlayer Opties instellen' geeft u nu de mogelijkheid om de zoominstelling voor de video en de volume-instellingen voor de audio te wijzigen. 'AVPlayer Afspelen' en 'AVPlayer Opties instellen' hebben nu 'Alleen geïntegreerd' als extra optie voor de weergave van media. Raadpleeg AVPlayer Afspelen scriptstap en AVPlayer Opties instellen scriptstap.
'Ga naar lay-out' geeft u nu de mogelijkheid om de animatie op te geven die u wilt gebruiken om naar de nieuwe lay-out in FileMaker Go over te schakelen. Raadpleeg Ga naar lay-out scriptstap.
'Ga naar gerelateerde record' geeft u nu de mogelijkheid om de animaties op te geven die u wilt gebruiken voor de weergave van de gerelateerde record in FileMaker Go. Raadpleeg Ga naar gerelateerde record scriptstap.
'Invoegen vanuit apparaat' geeft u nu de mogelijkheid om de presentatie op te geven voor de weergave van het scherm dat de handtekening vastlegt. Raadpleeg Invoegen vanaf apparaat scriptstap.
'Invoegen vanuit URL' geeft u nu de mogelijkheid om vele ondersteunde cURL-opties op te geven. Raadpleeg Invoegen vanuit URL scriptstap.
'Nieuw venster' geeft u nu de mogelijkheid om een kaart te maken, een venster dat modaal is ten opzichte van het bovenliggende venster. Raadpleeg Nieuw venster scriptstap.
'Afdrukken' geeft u nu de mogelijkheid om PDF's in webbrowsers te maken met FileMaker WebDirect. Raadpleeg Afdrukken scriptstap.
'Printerinstelling' geeft u nu de mogelijkheid om PDF-opties op te geven voor de Afdrukken scriptstap en de Records opslaan als PDF scriptstap in FileMaker Server en FileMaker WebDirect. Raadpleeg Printerinstelling scriptstap.
'Records opslaan als PDF' geeft u nu de mogelijkheid om PDF's op te slaan met FileMaker Server en FileMaker WebDirect. Raadpleeg Records opslaan als PDF scriptstap.
Verschillende Invoegen-scriptstappen geven u nu de mogelijkheid om een variabele als het doel op te geven. Raadpleeg Invoegen vanuit URL scriptstap, Berekend resultaat invoegen scriptstap, Huidige datum invoegen scriptstap, Huidige tijd invoegen scriptstap, Huidige gebruikersnaam invoegen scriptstap, Bestand invoegen scriptstap en Tekst invoegen scriptstap.
Verwijderde scriptstappen
De scriptstap 'Toegestane richtingen instellen' is verwijderd.
Functies
Nieuwe functies
Base64EncodeRFC: geeft als resultaat gegevens als tekst in de opgegeven Base64-indeling. Raadpleeg Base64EncodeRFC functie.
CryptAuthCode: geeft als resultaat een binaire HMAC (keyed-Hash Message Authentication Code) met behulp van het opgegeven cryptografische hash-algoritme. Raadpleeg CryptAuthCode functie.
CryptDecrypt: decodeert containergegevens met de opgegeven sleutel en geeft tekst of containergegevens als resultaat. Raadpleeg CryptDecrypt functie.
CryptDecryptBase64: decodeert tekst in Base64-codering met de opgegeven sleutel en geeft tekst of containergegevens als resultaat. Raadpleeg CryptDecryptBase64 functie.
CryptDigest: geeft als resultaat een binaire hash-waarde die door het opgegeven cryptografische hash-algoritme is gegenereerd. Raadpleeg CryptDigest functie.
CryptEncrypt: codeert gegevens met de opgegeven sleutel en geeft containergegevens als resultaat. Raadpleeg CryptEncrypt functie.
CryptEncryptBase64: codeert gegevens met de opgegeven sleutel en geeft tekst in Base64-indeling als resultaat. Raadpleeg CryptEncryptBase64 functie.
Get (AccountGroepsnaam): geeft als resultaat de groepsnaam van de huidige account wanneer de account wordt geverifieerd via een externe server of een OAuth-identiteitsprovider. Raadpleeg Get ( AccountGroepsnaam ) functie.
Get (GebeurtenissenRegiobewaking): geeft als resultaat gebeurtenissen die het opgegeven script in de Regiobewakingsscript configureren scriptstap starten. Raadpleeg Get ( GebeurtenissenRegiobewaking ) functie.
HexDecode: geeft als resultaat de container- of tekstinhoud van tekst die is gecodeerd in hexadecimale notatie. Raadpleeg HexDecode functie.
HexEncode: geeft als resultaat gegevens als tekst in hexadecimale notatie. Raadpleeg HexEncode functie.
JSONDeleteElement: verwijdert een JSON-gegevenselement dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad. Raadpleeg JSONDeleteElement functie.
JSONFormatElements: maakt elementen in JSON-gegevens op om ze makkelijker te kunnen lezen. Raadpleeg JSONFormatElements functie.
JSONGetElement: vraagt JSON-gegevens op voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad. Raadpleeg JSONGetElement functie.
JSONListKeys: geeft een lijst met objectnamen (sleutels) of array-indexen in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad. Raadpleeg JSONListKeys functie.
JSONListValues: geeft een lijst met de waarden in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad. Raadpleeg JSONListValues functie.
JSONSetElement: voegt een element in JSON-gegevens, dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad, toe of wijzigt het. Raadpleeg JSONSetElement functie.
SortValues: sorteert een lijst met waarden op basis van het opgegeven gegevenstype. Raadpleeg SortValues functie.
TextDecode: geeft als resultaat tekst gedecodeerd uit containergegevens met behulp van de opgegeven tekencodering. Raadpleeg TextDecode functie.
TextEncode: geeft als resultaat een tekstbestand als containergegevens van tekst met behulp van de opgegeven tekencodering en regeleindes. Raadpleeg TextEncode functie.
UniqueValues: geeft als resultaat unieke waarden in een lijst op basis van het opgegeven gegevenstype en de opgegeven landinstellingen. Raadpleeg UniqueValues functie.
Gewijzigde functies
GetAVPlayerAttribute geeft als resultaat de volgende extra instellingen: zoom, pictureInPicture, volume en externalPlayback. Raadpleeg GetAVPlayerAttribute functie.
GetLayoutObjectAttribute: in Windows is de meting van de objectcoördinaten gewijzigd. In de vorige versies van FileMaker Pro werd het beginpunt tot de linkerbenedenhoek van de FileMaker Pro-menubalk (en werkbalk indien aanwezig) gebruikt. Nu wordt de linkerbovenhoek van het bureaubladgebied van het primaire scherm gebruikt. Raadpleeg GetLayoutObjectAttribute functie.
Verwijderde functies
De functie Extern( ) is verwijderd. Raadpleeg Eigen plug-ins maken om functies of scriptstappen van een plug-in te gebruiken.
Opmerking  Plug-ins geschreven voor versie 6.0 en lager worden niet meer ondersteund.
Gewijzigde en verwijderde functionaliteit
Variabelen worden nu ondersteund in verwijzingen naar FileMaker-gegevensbronnen. Raadpleeg FileMaker-gegevensbronnen bewerken.
De maximale cachegrootte is nu 2048 MB. Raadpleeg Geheugenvoorkeuren instellen.
Windows: in het Startpaneel is nu een menubalk zichtbaar. Wanneer het laatste documentvenster wordt gesloten, wordt FileMaker Pro gesloten tenzij het Startpaneel of een ander venster geopend is of tenzij er een verborgen venster is.
Het gebied met de zoomregelaars, de statusbalkknop en het venstermenu Modus zijn verwijderd uit de linkerbenedenhoek van het documentvenster.
Om in of uit te zoomen, gebruikt u het menu Weergave, sneltoetsen of de scriptstap Zoomniveau instellen. Raadpleeg Zoomniveau instellen.
Als u de statusbalk wilt weergeven of verbergen of van modus wilt wisselen, gebruikt u het menu Weergave, sneltoetsen of een scriptstap. Zie Werkbalken tonen/verbergen scriptstap of Scriptstappen voor vensters.
Het uitgebreide privilege 'fmscriptdisabled' is verwijderd. Om ActiveX-automatisering en Apple Events te gebruiken om toegang tot een oplossing te krijgen, gebruikt u het uitgebreide privilege 'fmextscripttoegang'. Raadpleeg Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset.
De volgende lay-outthema's zijn in FileMaker Pro verwijderd. Lay-outs die in een vorige versie van FileMaker Pro zijn gemaakt en die een verwijderd thema gebruiken, blijven dat thema in FileMaker Pro 16 gebruiken en worden in het dialoogvenster Thema wijzigen weergegeven. Raadpleeg Het thema van een lay-out wijzigen.
 
Familie
Lay-outthema
Gecomprimeerd
Donker, licht
Contrast
Zwart, blauw, groen, rood
FileMaker Millennium
Koel bruin, koel grijs, koel grijs - touch, warm blauw, warm brons, warm groen
Glas
Onyx, onyx touch, paars, zilver
Rechthoekig
Bamboe, ijs, den, schelp, steen
Afgerond
Kosmos, woestijn, bos, oceaan, oceaan - touch, hemel
Gedeeltelijk afgerond
Strand, ravijn, weide, steengroeve, rivier, rivier - touch
Speciaal
Elektrisch, retro, golf, golf - touch
FileMaker Pro 16 Advanced
Verbeterde werking van het dialoogvenster Uitdrukking bewerken in Gegevensinzage: uitdrukkingen kunnen worden geëvalueerd terwijl u typt. U kunt de grootte van het onderdeel Resultaat wijzigen. Raadpleeg Gegevensinzage gebruiken (FileMaker Pro Advanced).
Verwante onderwerpen 
FileMaker Pro-functies die niet compatibel zijn met eerdere versies