Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outthema's opslaan en beheren > Lay-outthema's beheren
 
Lay-outthema's beheren
1. Kies Bestand > Beheren > Thema's.
U kunt een lijst met alle beschikbare thema's in het bestand bekijken. Vooraf gedefinieerde thema's (thema's die worden meegeleverd bij FileMaker Pro) worden tussen vierkante haakjes gezet ([ ]). De kolom Aantal lay-outs toont het aantal lay-outs dat elk thema gebruikt.
2. In het dialoogvenster Thema's beheren:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een thema hernoemen
Selecteer een aangepaste thema, klik op Hernoemen en typ vervolgens een nieuwe naam.
Tip  Een eigen thema heeft standaard dezelfde naam als het vooraf gedefinieerde FileMaker Pro-thema waarop het is gebaseerd. Geef het thema een andere naam om verwarring te vermijden.
Een thema dupliceren
Selecteer een thema en klik op Dupliceren.
Een thema kopiƫren en plakken
Selecteer een thema en druk op Ctrl+C (Windows) of op Command-C (macOS). Druk vervolgens op Ctrl+V (Windows) of op Command-V (macOS).
Een thema verwijderen
Selecteer een thema en klik dan op Verwijderen.
3. Klik op OK om het dialoogvenster Thema's beheren te sluiten.
Verwante onderwerpen 
Een lay-outthema opslaan
Lay-outthema's importeren