Records zoeken > Opgeslagen zoekopdrachten beheren
 
Opgeslagen zoekopdrachten beheren
Of een opgeslagen zoekopdracht of een recente zoekopdracht beschikbaar is voor een gebruiker, is afhankelijk van de account die wordt gebruikt en de tabel waarop de lay-out is gebaseerd, inclusief eventuele gerelateerde tabellen waarnaar in de zoekcriteria wordt verwezen.
Gebruikers die zijn aangemeld bij een bepaalde FileMaker-account zien dezelfde opgeslagen zoekopdrachten en recente zoekopdrachten als andere gebruikers die deze zelfde FileMaker-account gebruiken. U kunt een opgeslagen zoekopdracht bewerken, dupliceren en verwijderen.
Gebruikers die zijn aangemeld bij dezelfde externe verificatieaccount zien verschillende lijsten met opgeslagen en recente zoekopdrachten, afhankelijk van de account-ID en de gebruikersnaam die is doorgegeven aan de externe verificatieserver. U kunt opgeslagen zoekopdrachten wissen voor externe gebruikeraccounts die niet meer actief zijn.
Zo kunt u een opgeslagen zoekopdracht bewerken, dupliceren en verwijderen:
1. Klik in de statusbalk op de pijl-omlaag naast Zoeken (Windows) of klik op Zoeken en houd deze knop ingedrukt (macOS). Kies vervolgens in de lijst de optie Opgeslagen zoekopdrachten bewerken.
2. Geef opties voor de opgeslagen zoekopdracht op.
Raadpleeg Een zoekopdracht opslaan.
3. Klik op OK.
Zo kunt u alle opgeslagen zoekopdrachten voor een gebruiker verwijderen uit een extern geverifieerde account:
1. Volg de stappen in Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd op om het dialoogvenster Account bewerken te openen.
2. Klik in het dialoogvenster Account bewerken op Gebruikersgegevens.
3. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikersgegevens beheren voor externe account de gebruikersnaam en gegevens die u wilt verwijderen.
4. Klik op Wissen.