Accounts beheren (gedetailleerd)
Gebruik dit dialoogvenster om het aantal en het type van accounts te beheren. Dit beheer omvat het maken en bewerken van accounts, het verwijderen of dupliceren van accounts of het opnieuw ordenen van de lijst met accounts.
Zo maakt of bewerkt u een account:
1. Kies Bestand > Beheren > Beveiliging.
2. Als de basisbeveiligingsinstellingen worden weergegeven, klikt u op Gedetailleerde instelling gebruiken.
Op het tabblad Accounts wordt een lijst weergegeven met accounts die voor het bestand zijn gedefinieerd.
3. Klik op Nieuw om een nieuwe account te maken. Om een bestaande account te bewerken, selecteert u de account en klikt u vervolgens op Bewerken.
4. In het dialoogvenster Account bewerken voert u een van de volgende opties in of wijzigt u een van deze opties.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Selecteren hoe de account wordt beheerd
Kies uit Account is geverifieerd via.
Zie Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd voor meer informatie over accounts die door een externe server worden beheerd.
De accountnaam instellen
Voer bij Accountnaam de naam in of wijzig deze.
Het wachtwoord instellen
Klik op Wijzigen en voer vervolgens een nieuw wachtwoord bij Wachtwoord in. Bevestig daarna het wachtwoord. Klik op Wachtwoord instellen.
De gebruiker forceren om een nieuw wachtwoord te kiezen wanneer deze zich de volgende keer aanmeldt
Selecteer Verplichte wijziging van wachtwoord bij volgende aanmelding.
Opmerking  U wordt aanbevolen geen wachtwoordwijziging bij de eerste aanmelding te forceren voor accounts die door meerdere gebruikers worden samengebruikt. Geef gewoon een wachtwoord op en stel het beschikbaar voor de gebruikers die het nodig hebben. Bovendien kan de privilegeset voor een gedeelde account het beste geen wachtwoordwijzigingen toestaan. Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
Een account actief of inactief maken
Kies actief of inactief bij Accountstatus. Gebruikers kunnen een bestand niet openen met inactieve accountnamen en wachtwoorden.
De privilegeset voor de account selecteren
Kies bij Privilegeset de privilegeset om met deze account te gebruiken.
U kunt ook Nieuwe privilegeset kiezen en een nieuwe maken of een privilegeset selecteren en op Bewerken klikken. Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
De accountbeschrijving bewerken
Voer bij Beschrijving een beschrijving van de account in.
5. Klik op OK.
Als u klaar bent met accounts en privileges, klikt u op OK.
Zo dupliceert of verwijdert u accounts:
1. Als de basisbeveiligingsinstellingen in het dialoogvenster 'Beveiliging beheren' worden weergegeven, klikt u op Gedetailleerde instelling gebruiken.
Op het tabblad Accounts wordt een lijst met accounts voor dit bestand weergegeven.
2. Selecteer één of meerdere accounts die u wilt dupliceren of verwijderen en klik vervolgens op Dupliceren of Verwijderen.
3. Klik op OK.
Als u klaar bent met accounts en privileges, klikt u op OK.
Zo ordent u opnieuw de lijst met accounts:
1. In het dialoogvenster 'Database beheren' klikt u op het tabblad Accounts.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Accounts alfabetisch weergeven
Kies Weergave op > accountnaam of klik op de kolomkop Account. U kunt ook voor de alfabetische lijst schakelen tussen oplopende en aflopende volgorde door op de kolomkop Account te klikken.
Opmerking  Klikken op een kolomkop wijzigt de verificatievolgorde niet. U moet elke account slepen met de bijbehorende Pijlpictogram.
Accounts weergeven in de volgorde waarin ze zijn gemaakt
Kies Weergave op > aanmaakvolgorde.
Accounts weergeven in de volgorde waarin FileMaker Server in de lijst met accounts zoekt naar een geldige account
Kies Weergave op > verificatievolgorde.
Wijzigen in welke volgorde FileMaker Server accounts moet verifiëren
Kies Weergave op > verificatievolgorde. Sleep vervolgens elke account met de bijbehorende Pijlpictogram in de nieuwe volgorde en klik daarna op OK.
3. Als u klaar bent met accounts en privileges, klikt u op OK.
Opmerkingen 
Als u een account snel wilt in- of uitschakelen, klikt u op het bijbehorende selectievakje in de eerste kolom op het tabblad Accounts. Raadpleeg Accounts maken en bewerken.
Verwante onderwerpen 
Een bestand beveiligen met een wachtwoord
Privilegesets maken en bewerken