Lay-outtypen
U kunt de wizard Lay-out/rapport maken gebruiken om meerdere typen lay-outs te maken. Nadat u een categorie hebt gekozen die overeenstemt met de manier waarop de lay-out zal worden weergegeven (op het scherm van een computer of aanraakapparaat) of afgedrukt, maakt u extra keuzes voor de lay-out. Nadat u de wizard hebt voltooid, kunt u de lay-out nog verder aanpassen. Elk lay-out krijgt een standaard lay-outthema toegewezen.
De verschillende opties die u kunt kiezen in de wizard Lay-out/rapport maken worden hieronder beschreven.
Computer
De lay-out voor computers is ontworpen voor weergave binnen de afmetingen van het beeldscherm van de meeste laptops en desktopcomputers. Nadat u Computer hebt gekozen, kiest u de weergave waarvoor de lay-out bestemd is. Nadat u de wizard hebt voltooid, voegt u de velden toe en alle gewenste lay-outobjecten en verfraaiingen aan de lay-out.
De standaardscherma van een lay-out voor computers is Verlicht.
Touch-apparaat
De lay-out voor aanraakapparaten is ontworpen voor weergave op compatibele invoerapparaten met aanraakscherm zoals een iPad, iPad mini, iPhone of een apparaat met de afmetingen die u naar wens kunt instellen in de wizard. Nadat u Aanraakapparaat hebt gekozen, kiest u de weergave waarvoor de lay-out bestemd is. U kunt ook de richting (staand of liggend) voor de lay-out kiezen. Voor eigen apparaten kunt u de breedte en de hoogte van de lay-out opgeven. Nadat u de wizard hebt voltooid, voegt u de velden toe en alle gewenste lay-outobjecten en verfraaiingen aan de lay-out.
De standaardscherma van een lay-out voor aanraakapparaten is Verlicht - Touch.
Printer
De lay-out voor printers is ontworpen voor het afdrukken van gegevens op etiketten (horizontaal of verticaal), enveloppen en in rapporten. De opties voor printers worden hieronder beschreven.
De standaardscherma van een lay-out voor printers is Verlicht - Afdruk.
Labels
De lay-out Etiketten bevat de geselecteerde velden die zijn gerangschikt om te worden afgedrukt op vrijwel elk etiketformaat horizontaal. (FileMaker Pro bevat de afmetingen van een groot aantal standaardetikettypen.) Als het gewenste etikettype niet beschikbaar is, kunt u de afmetingen van uw eigen etiketten opgeven.
U kunt gegevens afdrukken (of er een schermafdruk van weergeven) maar u kunt geen informatie toevoegen. (Gebruik een ander lay-outtype voor het invoeren of zoeken van gegevens.)
Verticale labels
Een lay-out van het type Verticale etiketten is vergelijkbaar met de lay-out Etiketten hierboven. Met deze uitzondering: Aziatische tekens en tekens op volledige breedte worden geroteerd zodat etiketten verticaal kunnen worden gebruikt. Raadpleeg Velden en tekst opmaken voor verticaal schrift.
Enveloppen
Een lay-out van het type Envelop bevat de geselecteerde velden die zijn gerangschikt om op een standaardenveloppe ("No. 10") te worden afgedrukt. U kunt gegevens afdrukken (of er een schermafdruk van weergeven) maar u kunt geen informatie toevoegen. (Gebruik een ander lay-outtype voor het invoeren of zoeken van gegevens.)
Rapport
Met de wizard Lay-out/rapport maken kunt u verschillende rapportopmaken maken. U kunt een rapportlay-out met een eenvoudige structuur van rijen en kolommen maken (vroeger een vooraf gedefinieerde lay-outtype, de zogeheten lay-out Lijstweergave) of een complex rapport waarin gegevens zijn gegroepeerd op bepaalde waarden en waarin subtotalen en algemene totalen zijn opgenomen.
U kunt ook records groeperen door gegevens te sorteren op geselecteerde velden. Vervolgens kunt u voor deze gegroepeerde gegevens subtotalen of subresumés berekenen. (Groepeer bijvoorbeeld verkoopgegevens op regio en bereken de subtotalen voor de afzonderlijke regio's.)
Wanneer u een rapportlay-out maakt in de wizard, hebt u de volgende opties:
Subtotalen en generale totalen opnemen in het rapport.
Kop- en voetgedeelten toevoegen met statische tekst (bijvoorbeeld een bedrijfsnaam), dynamische tekst (bijvoorbeeld het paginanummer of de huidige datum) of een afbeelding (bijvoorbeeld een bedrijfslogo).
Records groeperen door ze te sorteren. Vervolgens kunt u voor gegroepeerde gegevens subtotalen of subresumés berekenen (Groepeer bijvoorbeeld verkoopgegevens op regio en bereken de subtotalen voor de afzonderlijke regio's).
Informatie opslaan in een script waarmee u het rapport opnieuw kunt uitvoeren. (U kunt bijvoorbeeld een script maken waarmee u overschakelt naar het rapport en de gegevens sorteert).
U kunt al deze opties nog wijzigen nadat u de wizard hebt voltooid.
Opmerkingen 
Als u op Voltooien klikt in het eerste venster van de wizard Lay-out/rapport maken zonder een lay-outtype te kiezen, maakt FileMaker Pro een lege lay-out in Formulierweergave. Een lege lay-out bevat geen velden. U voegt de gewenste velden in de lay-outmodus toe. Een lege lay-out is geschikt voor complexe lay-outs, bijvoorbeeld een gegevensinvoerscherm of een standaardbrief.
U kunt het lay-outthema wijzigen. Raadpleeg Het thema van een lay-out wijzigen.
Verwante onderwerpen 
Etiketten en enveloppen afdrukken
Aandachtspunten bij het maken van een rapportlay-out