Lay-outs en rapporten maken en beheren > Objecten tekenen en invoegen in een lay-out > Werken met de lay-outgereedschappen
 
Werken met de lay-outgereedschappen
Gebruik voor elk type object waarmee u werkt in de lay-outmodus de lay-outgereedschappen op de statusbalk.
Lay-outgereedschappen
 
Gereedschap
Naam van gereedschap
Verwante onderwerpen
Selectiegereedschap
Selectiegereedschap
Tekstgereedschap
Tekstgereedschap
Lijngereedschap
Lijngereedschap
Rechthoekgereedschap
Rechthoekgereedschap
Gereedschap voor afgeronde rechthoek
Gereedschap voor afgeronde rechthoek
Ovaalgereedschap
Ovaalgereedschap
Gereedschap voor invoervak
Gereedschap voor invoervak
Gereedschap voor keuzelijst
Gereedschap voor keuzelijst
Gereedschap voor venstermenu
Gereedschap voor venstermenu
Gereedschap voor groep selectievakjes
Gereedschap voor groep selectievakjes
Gereedschap voor groep keuzerondjes
Gereedschap voor groep keuzerondjes
Gereedschap voor kalender met vervolgkeuzelijst
Gereedschap voor kalender met vervolgkeuzelijst
Gereedschap voor verborgen invoervak
Gereedschap voor verborgen invoervak
Knopgereedschap
Knopgereedschap
Popover-knopgereedschap
Popover-knopgereedschap
Knoppenbalkgereedschap
Knoppenbalkgereedschap
Tabbladbesturingselement-gereedschap
Tabbladbesturingselement-gereedschap
Schuifbesturingselementgereedschap
Schuifbesturingselementgereedschap
Portaalgereedschap
Portaalgereedschap
Grafiekgereedschap
Grafiekgereedschap
Web Viewer-gereedschap
Web Viewer-gereedschap
Veldgereedschap
Veldgereedschap
Gedeeltegereedschap
Gedeeltegereedschap
Gereedschap Opmaak kopiëren/plakken
Gereedschap Opmaak kopiëren/plakken
Wanneer u een lay-out ontwerpt, kunt u eenmaal met een gereedschap werken, het gereedschap herhaaldelijk gebruiken of schakelen tussen het laatst gebruikte gereedschap en het selectiegereedschap.
Zo werkt u met de lay-outgereedschappen op de statusbalk:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een gereedschap eenmaal gebruiken
Klik op een gereedschap om het te selecteren.
De selectie van een gereedschap behouden of het gereedschap vergrendelen
Dubbelklik op een gereedschap.
Opmerking  U kunt een voorkeursinstelling opgeven om lay-outgereedschappen te vergrendelen. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.
Schakelen tussen het laatst gebruikte gereedschap en het Selectiegereedschap Selectiegereedschap
Druk op Ctrl-Enter of op Enter op het numerieke toetsenbord (Windows) of druk op Enter (macOS).
Een gereedschap met een pijl selecteren
Windows: Klik op de pijl om extra gereedschap weer te geven en kies dan het gewenste gereedschap.
macOS: Houd het gereedschap ingedrukt om extra gereedschap weer te geven en kies dan het gewenste gereedschap.
Verwante onderwerpen 
Paginanummers, datums of andere variabelen invoegen in een lay-out
Afbeeldingen invoegen in een lay-out
Werken met knoppen en knoppenbalken in lay-outs
Werken met velden in een lay-out
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
De statusbalk gebruiken