Lay-outs en rapporten maken en beheren > Een lay-out maken > Lay-outs opnieuw ordenen in en uitsluiten van het venstermenu
 
Lay-outs opnieuw ordenen in en uitsluiten van het venstermenu
In de lay-outmodus kunt u de volgorde waarin de lay-outs en mappen in het venstermenu voor lay-outs zijn vermeld, veranderen. U kunt ook scheidingstekens die lay-outs groeperen toevoegen en u kunt voorkomen dat een lay-out in het venstermenu voor lay-outs wordt weergegeven.
 
Om dit te doen
Kies Lay-outs beheren in het venstermenu voor lay-outs en doe daarna het volgende:
De lay-outvolgorde wijzigen of mappen opnieuw ordenen in het venstermenu voor lay-outs
Sleep de lay-out of de map omhoog of omlaag. Als u een map verplaatst, worden alle lay-outs en submappen met die map verplaatst. Een map verschijnt als een submenunaam in het venstermenu voor lay-outs.
Een scheidingsteken maken om lay-outs en mappen te groeperen in het venstermenu voor lay-outs
Selecteer de lay-out waarboven u het scheidingsteken wilt weergeven. Klik op de pijl naast Nieuw en kies Scheidingsteken.
Een lay-out, map of scheidingsteken opnemen in of uitsluiten van het venstermenu voor lay-outs in de modi Bladeren, Zoeken en Schermafdruk
Opmerking  In de lay-outmodus worden alle onderdelen, ook de uitgesloten onderdelen, weergegeven in het venstermenu voor lay-outs.
Schakel het selectievakje naast een map- of lay-outnaam of een scheidingsteken in. Als u het onderdeel wilt opnemen, schakelt u het selectievakje In venstermenu’s voor lay-out opnemen in. Wilt u het onderdeel uitsluiten, dan schakelt u dit vakje uit.
Naast de naam van een onderdeel dat in het venstermenu voor lay-outs is opgenomen, verschijnt een vinkje.