Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Interval timer script installeren
 
Interval timer script installeren
Doel 
Voert een opgegeven script uit met het opgegeven interval.
Zie ook 
Opmaak 
Interval timer script installeren [<script>; Parameter: <scriptparameter>; Interval: <getal>]
Opties 
Met Script kunt u het script opgeven dat u wilt uitvoeren.
Met Optionele scriptparameter kunt u een scriptparameter voor het opgegeven script opgeven.
Interval is de waarde in seconden dat de timer wacht voordat deze het script uitvoert.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Beschrijving 
Deze scriptstap installeert één timer op het actieve venster en herhaalt het opgegeven script in dat venster tot een andere scriptstap Interval timer script installeren een timer op dat venster installeert of tot het venster wordt gesloten. U kunt een geïnstalleerde timer stopzetten door een andere scriptstap 'Interval timer script installeren' uit te voeren zonder een script of interval op te geven.
Opmerkingen 
Als een script actief is, worden alle scripts gerelateerd aan timers pas uitgevoerd wanneer het actieve script is voltooid.
Als het actieve venster een geïnstalleerde timer heeft en de gebruiker of een script opent een nieuw venster, neemt het nieuwe venster de timer over.
Elk venster kan een afzonderlijke, gelijktijdig werkende timer hebben. Timers blijven werken zelfs als vensters zich op de achtergrond bevinden of zijn verborgen. Als u dialoogvensters en timers gebruikt, raadpleegt Over vensterstijlen.
De waarde van de optie Optionele scriptparameter wordt geëvalueerd wanneer het timerscript wordt uitgevoerd, wat mogelijk veel later is dan wanneer de timer is geïnstalleerd. Op dat moment heeft Get (ScriptParameter) geen waarde omdat een timerscript nooit wordt gestart wanneer een ander script actief is. Om een waarde op te geven voor het timerscript dat u later wilt gebruiken, gebruikt u een constante, een globaalveld, een globale (niet lokale) variabele of een berekening met andere functies dan Get (ScriptParameter) in de optie Optionele scriptparameter van deze scriptstap.
Raadpleeg FileMaker Server Help als u scripts volgens een planning en onafhankelijk van geopende vensters wilt uitvoeren.
Voorbeeld 1 
Gebruikt de scriptstap 'Interval timer script installeren' om het script Klok eenmaal per minuut uit te voeren.
Script: Interval timer klok
Interval timer script installeren [“Klok”; Interval: 60]
Script: Klok
Veld instellen [Klok::Tijd; Get (HuidigeTijd)]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Scriptactiveringen instellen
Variabelen gebruiken