Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
Doel 
Importeert een afbeelding uit een ander bestand in het huidige containerveld.
Zie ook 
Opmaak 
Afbeelding invoegen [Verwijzing;“<bestandsnaam>”]
Opties 
Met Alleen een verwijzing opslaan geeft u aan dat FileMaker Pro alleen een koppeling naar het grafische bestand moet bewaren en niet het gehele bestand. Met deze optie beperkt u wel de grootte van het FileMaker Pro-bestand, maar als u de afbeelding verplaatst of verwijdert, kan die niet meer worden weergegeven in FileMaker Pro.
Bronbestand opgeven identificeert het bestand dat de afbeelding bevat. Het bestandspad moet beginnen met image, imagemac of imagewin. Raadpleeg Bestandspaden maken.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U moet een veld opgeven, in een veld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert.
Als Afbeelding invoegen wordt uitgevoerd en u geen bestandsnaam hebt opgegeven met de optie Bronbestand opgeven, verschijnt er in FileMaker Pro een dialoogvenster waarin de gebruiker het te importeren bestand kan selecteren en er een schermafdruk van weergeven.
Opmerkingen 
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de opties Alleen een verwijzing opslaan of Bronbestand opgeven.
Als er geen actief containerveld is in de lay-out waarop het script wordt uitgevoerd, geeft de scriptstap 'Afbeelding invoegen' een foutcode die kan worden opgevraagd met de Get ( LaatsteFout ) functie.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar het veld 'Afbeelding' en voegt een afbeelding in met het relatieve pad image:Foto’s/Mobiele telefoon.png.
Ga naar veld [Producten::Afbeelding]
Afbeelding invoegen ["Mobiele telefoon.png"]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Gegevens gebruiken in containervelden