Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > PDF invoegen
 
PDF invoegen
Doel 
Importeert een PDF-bestand of bestandsverwijzing in de huidige interactieve container.
Zie ook 
Opmaak 
PDF invoegen [Verwijzing;“<bestandsnaam>”]
Opties 
Met Alleen een verwijzing opslaan geeft u aan dat FileMaker Pro een koppeling naar een PDF-bestand in het containerveld moet bewaren en niet het bestand zelf. Hiermee beperkt u de grootte van het FileMaker Pro-bestand, maar daar staat tegenover dat het bestand waarnaar wordt verwezen niet meer kan worden weergegeven in FileMaker Pro als u dat verplaatst of verwijdert.
Met Bronbestand opgeven kunt u het PDF-bestand opgeven dat u wilt invoegen in de interactieve container. Het bestandspad moet beginnen met image, imagemac of imagewin. Raadpleeg Bestandspaden maken.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
U moet een veld opgeven, in een veld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert.
Als PDF invoegen wordt uitgevoerd en u geen bestandsnaam hebt opgegeven met de optie Bronbestand opgeven, verschijnt er in FileMaker Pro een dialoogvenster waarin de gebruiker het te importeren bestand kan selecteren en er een schermafdruk van kan weergeven.
Opmerkingen 
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de opties Alleen een verwijzing opslaan of Bronbestand opgeven.
Als er geen actief containerveld is in de lay-out waarop het script wordt uitgevoerd, geeft de scriptstap PDF invoegen een foutcode die kan worden opgevraagd met de Get ( LaatsteFout ) functie.
Deze scriptstap werkt alleen met interactieve containers. Raadpleeg Opmaak opgeven voor containervelden voor meer informatie.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar het veld 'Bestand' en voegt een PDF in met het relatieve pad image:Documenten/Productbeschrijving.pdf.
Ga naar veld [Producten::Bestand]
PDF invoegen [“Productbeschrijving.pdf”]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)