Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Invoegen vanuit URL
 
Invoegen vanuit URL
Doel 
Voert de inhoud van een URL in een veld of een variabele in.
Zie ook 
Opmaak 
Invoegen vanuit URL [SSL-certificaten verifiëren; Selecteren; Met dialoogvenster: Aan/Uit; <tabel::veld of variabele>; <bron-URL>; <cURL-opties>]
Opties 
SSL-certificaten verifiëren verifieert het SSL-certificaat van de opgegeven server in de URL. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd, kunnen gebruikers ervoor kiezen om toch verbinding te maken of om te annuleren zodat deze scriptstap wordt overgeslagen. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd en de Foutafvanging instellen scriptstap is ingesteld op Aan, werkt 'Invoegen vanuit URL' alsof de server niet beschikbaar is.
Met Gehele inhoud selecteren wordt de inhoud van een veld of een variabele vervangen. Als u deze optie niet selecteert:
Bij een veld wordt alleen het geselecteerde deel van het actieve veld vervangen of worden gegevens bij de invoegpositie ingevoegd. Het invoegpunt bevindt zich standaard aan het eind van de gegevens in het veld.
Bij een variabele zonder containergegevens worden gegevens op het einde van de huidige waarde van de variabele ingevoegd. Bij een variabele met containergegevens wordt de inhoud van de variabele vervangen.
Met dialoogvenster geeft aan of het dialoogvenster Opties voor “Invoegen vanuit URL” moet worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd.
Met Doel geeft u het veld of de variabele op waarin u de inhoud van de URL wilt invoegen. Als de variabele niet bestaat, maakt deze scriptstap die (raadpleeg Variabelen gebruiken).
Met URL opgeven kunt u de URL typen of uw URL op basis van een berekening maken.
URL automatisch coderen vervangt speciale tekens door de overeenkomstige gecodeerde waarden voor URL's. Een spatie wordt bijvoorbeeld vervangen door %20. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, blijft de URL zoals deze is ingevoerd. cURL-opties worden niet gecodeerd.
Met Opties voor cURL opgeven kunt u een of meer ondersteunde cURL-opties als een berekening invoeren. Raadpleeg Ondersteunde opties voor cURL.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Gedeeltelijk 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
'Invoegen vanuit URL' ondersteunt de protocollen http, https, ftp, ftps en file. FileMaker Pro downloadt de bron die is opgegeven door de URL naar een variabele of een veld.
U moet een doelvariabele opgegeven, een doelveld in de huidige lay-out opgeven, in een veld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert. Als Doel niet is opgegeven, worden de gegevens in het actieve veld geplaatst. Anders geeft deze scriptstap als resultaat een foutcode die met de Get ( LaatsteFout ) functie kan worden vastgelegd.
Raadpleeg Gegevens gebruiken in containervelden voor een lijst met ondersteunde bestandsindelingen van afbeeldingen en audio/video in containervelden.
Belangrijk  Voor betere prestaties in FileMaker WebDirect zorgt u ervoor dat Gehele inhoud selecteren is geselecteerd wanneer het doel een veld is.
Opmerkingen 
'Invoegen vanuit URL' ondersteunt alleen UTF-8 in URL opgeven en in tekst die als resultaat wordt gegeven. In Opties voor cURL opgeven kunt u echter de tekencodering van parameters bepalen. Raadpleeg Ondersteunde opties voor cURL.
Opties voor cURL opgeven wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen.
In FileMaker WebDirect:
Als de optie Met dialoogvenster is ingesteld op Aan, wordt deze scriptstap uitgevoerd alsof URL automatisch coderen is ingeschakeld.
Als Gehele inhoud selecteren is uitgeschakeld en 'Invoegen vanuit URL' inhoud in een tekstveld invoegt, wordt de inhoud van de URL aan het tekstveld toegevoegd. Meerdere ophaalopdrachten kunnen leiden tot onvoorspelbare resultaten en tragere prestaties.
Het bestandsprotocol:
wordt niet in FileMaker WebDirect en Custom Web Publishing ondersteund
kan in scripts op servers alleen worden gebruikt om naar bestanden in de map Documenten of de tijdelijke map van FileMaker Server te verwijzen (raadpleeg Paden in scripts op servers).
Voorbeeld 1 
In dit voorbeeld wordt toegang verkregen tot een website en wordt een PDF ingevoegd in het containerveld Verkooprapport.
Invoegen vanuit URL [Met dialoogvenster: Uit; Klanten::Verkooprapport; “http://www.filemaker.com/sales_report.pdf”]
Voorbeeld 2 
Met dit voorbeeldscript wordt een plattegrond waarop het adres van de klant wordt aangegeven in het containerveld Plattegrond/adres ingevoegd.
Invoegen vanuit URL [Met dialoogvenster: Uit; Klanten::Plattegrond/adres; "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=" & Klanten::Adres & "&zoom=14&markers=" & Klanten::Adres & "&size=256x256&sensor=false"]
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript voegt de HTML-code voor http://www.apple.com in.
Invoegen vanuit URL [Met dialoogvenster: Uit; Klanten::HTML-websitecode; "http://www.apple.com"]
Voorbeeld 4 
Dit voorbeeldscript gebruikt de cURL-opties --user en --upload-file om een bestand vanuit een containerveld te uploaden naar een server met de gebruikersgegevens mijngebruikersnaam en mijnwachtwoord en slaat de resultaten van de server op in de variabele $$results. De bestandsnaam op de server zal dezelfde zijn als deze in het containerveld.
Variabele instellen [ $file ; Waarde: tabel::container ]
Invoegen vanuit URL [SSL-certificaten verifiëren; Met dialoogvenster: Uit; $$results ;
“https://www.filemaker.com/uploads”;
“--user mijngebruikersnaam:mijnwachtwoord --upload-file $file
 --header \“Content-type: image/png\””]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)