Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Invoegen uit laatst bezochte
 
Invoegen uit laatst bezochte
Doel 
Plakt gegevens uit de laatste actieve record in het opgegeven veld van de huidige record of in de zoekopdracht.
Zie ook 
Opmaak 
Invoegen uit laatst bezochte [Selecteren; <tabel::veld>]
Opties 
Als u Gehele inhoud selecteren inschakelt, wordt de inhoud van een veld vervangen. Als u deze optie niet inschakelt, voegt de scriptstap Invoegen uit laatst bezochte het resultaat in bij het invoegpunt of achter de bestaande gegevens in het veld.
Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarin u de inhoud wilt plakken.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik deze scriptstap om consistentie te garanderen en de gegevensinvoer te automatiseren. De actieve record is de laatste record waarop FileMaker Pro een bewerking heeft uitgevoerd, zoals het plakken van tekst in of verplaatsen van tekst naar een veld met de Ga naar veld scriptstap.
Opmerkingen 
Als het opgegeven veld niet voorkomt in de lay-out waarop het script wordt uitgevoerd, geeft de scriptstap 'Invoegen uit laatst bezochte' een foutcode die kan worden opgevraagd met de Get ( LaatsteFout ) functie.
Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.
Voorbeeld 1 
Met dit voorbeeldscript maakt u een nieuwe record en voegt u de naam van de klant in uit de laatst weergegeven record.
Nieuwe record/nieuw verzoek
Invoegen uit laatst bezochte [Facturen::Naam klant]
Voorbeeld 2 
Voegt de waarde uit het veld 'Naam klant' van de laatst bezochte record in een zoekopdracht in, wacht tot de gebruiker wijzigingen heeft aangebracht en voert vervolgens de zoekopdracht uit.
Ga naar Zoeken [Onderbreken: Uit]
Invoegen uit laatst bezochte [Facturen::Naam klant]
Script onderbreken/hervatten [Onbeperkt]
Zoekopdracht uitvoeren [ ]
Verwante onderwerpen 
Veld instellen scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)