Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Invoegen vanaf apparaat
 
Invoegen vanaf apparaat
Doel 
Voert in FileMaker Go inhoud van een apparaat in een veld in.
Zie ook 
Opmaak 
Invoegen vanaf apparaat [<tabel::veld>; Type: Muziekbibliotheek]
Invoegen vanaf apparaat [<tabel::veld>; Type: Fotobibliotheek]
Invoegen vanaf apparaat [<tabel::veld>; Type: Camera; Camera: Voor/achter; Resolutie: Volledige/lage/gemiddelde/hoge]
Invoegen vanaf apparaat [<tabel::veld>; Type: Videocamera; Camera: Voor/achter; Resolutie: Volledige/lage/gemiddelde/hoge; Max. duur: <formule>; Onmiddellijk starten]
Invoegen vanaf apparaat [<tabel::veld>; Type: Microfoon; Max. duur: <formule>; Onmiddellijk starten]
Invoegen vanaf apparaat [<tabel::veld>; Type: Streepjescode; Camera: Voor/achter; Resolutie: Volledige/lage/gemiddelde/hoge; <tabel::veld>]
Invoegen vanaf apparaat [<tabel::veld>; Type: Handtekening; Titel: <Formule>; Bericht: <formule>; Prompt: <formule>; Presentatie: Volledig scherm/Overlay/Geïntegreerd]
Opties 
Met Geef doelveld op geeft u een containerveld op. Voor streepjescodes kunt u ook een tekstveld opgeven. Als geen veld is opgegeven, wordt het huidige actieve veld gebruikt als het een containerveld of tekstveld is.
Met Invoegen uit geeft u het brontype op.
Bij Camera kiest u Achterzijde of Voorzijde.
Bij Resolutie kiest u Volle, Hoge, Gemiddelde of Lage.
Selecteer Maximale duur om het aantal seconden op te geven dat een videocamera of microfoon moet opnemen. Klik op Opgeven om een duur door middel van een berekening te definiëren.
Selecteer Onmiddellijk starten om de opname met een videocamera of microfoon onmiddellijk te starten.
Bij Scannen vanuit camera kiest u Achterzijde of Voorzijde.
Bij Scannen vanuit veld kiest u een veld.
In de lijst met Typen streepjescodes selecteert u de typen streepjescodes die door FileMaker Go moeten worden gescand. Standaard worden alle typen geselecteerd.
Voer bij Titel een titel of berekende waarde in voor het scherm dat de handtekening vastlegt.
Voer bij Bericht een informatief bericht of berekende waarde in voor het scherm dat de handtekening vastlegt.
Voer bij Prompt een prompt of een berekende waarde in om de handtekeningregel aan te geven. Deze prompt vervangt de standaardtekst "Plaats hier uw handtekening".
Kies bij Presentatie de optie Volledig scherm om het scherm voor het vastleggen van handtekeningen schermvullend weer te geven, de optie Overlay om een modaal scherm voor het vastleggen van handtekeningen voor het document weer te geven en de optie Geïntegreerd om een modaal scherm voor het vastleggen van handtekeningen in het containerveld weer te geven als het veld niet te klein is; anders wordt de optie vervangen door Overlay. Als u Overlay of Geïntegreerd selecteert, kunnen gebruikers het scherm voor het vastleggen van handtekeningen verplaatsen en de grootte ervan wijzigen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Nee 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Nee 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 13.0
Beschrijving 
Deze scriptstap voert inhoud in een containerveld in vanaf een muziekbibliotheek, fotobibliotheek, camera, videocamera, microfoon of handtekening. Daarnaast kan deze scriptstap ook inhoud vanaf een bron voor streepjescodes invoeren in een containerveld of tekstveld.
FileMaker Go ondersteunt niet alle typen streepjescodes.
Als het doelveld een herhalend veld is, kunt u een herhalingsnummer opgeven of genereren op basis van een berekende uitdrukking.
Als het doelveld een tekstveld is, wordt alleen de tekstwaarde van de streepjescode in het veld ingevoegd.
Als het doelveld een containerveld is, wordt een afbeelding van de streepjescode in het veld ingevoegd. De tekstwaarde van de streepjescode wordt ook in het veld opgeslagen. U kunt de tekstwaarde van de streepjescode ophalen met de GetAsText functie. U kunt het type streepjescode ophalen met de GetContainerAttribute functie.
Opmerkingen 
De geselecteerde soorten streepjescodes worden niet in het scriptbewerkingsvenster weergegeven. Als u alle instellingen wilt zien, drukt u het script af of gebruikt u de Database Design Report (FileMaker Pro Advanced).
In het dialoogvenster Opties voor streepjescodes selecteert u:
EAN-13 om ISBN-10- of ISBN-13-streepjescodes te scannen. Selecteer ook ISBN-10 (van EAN-13) als u een gescande ISBN-13 streepjescode moet converteren naar het type ISBN-10.
EAN-13 alsook UPC-A of UPC-E om UPC-A of UPC-E streepjescodes te scannen.
Voorbeeld 1 
Voegt een foto in die met de camera aan de achterkant van het iOS-apparaat is genomen in volledige resolutie in het veld Bestandscontainer.
Invoegen vanaf apparaat [Producten::File Container; Type: Camera; Camera: Achter; Resolutie: Volledig]
Voorbeeld 2 
Voegt een afbeelding van een streepjescode in die met de camera aan de achterkant van het iOS-apparaat is genomen in lage resolutie in het containerveld genaamd UPC. Als u de tekstwaarde van de streepjescode wilt ophalen, gebruikt u GetAsText(UPC).
Invoegen vanaf apparaat [Producten::UPC; Type: Streepjescode; Camera: Achter; Resolutie: Laag]
Voorbeeld 3 
Geeft een titel, bericht en prompt weer in het containerveld met de naam Handtekening op het scherm dat de handtekening vastlegt. Het scherm voor het vastleggen van handtekeningen wordt in het containerveld weergegeven.
Invoegen vanaf apparaat [Factuur::Handtekening; Type: Handtekening; Titel: "Factuur"; Bericht: "Hartelijk bedankt voor uw bestelling"; Prompt: “Handtekening vereist”; Presentatie: Geïntegreerd]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)