Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Bestand invoegen
 
Bestand invoegen
Doel 
Importeert een bestand of bestandsverwijzing in het huidige containerveld; configureert het dialoogvenster 'Bestand invoegen'.
Zie ook 
Opmaak 
Bestand invoegen [<dialoogvensteropties>; <tabel::veld of variabele>; “<bestandsnaam>”]
Opties 
Met Dialoogvensteropties kunt u een eigen dialoogvenster 'Bestand invoegen' maken, bestandstypen filteren en opties voor de opslag, weergave en compressie kiezen. Raadpleeg Het dialoogvenster Bestand invoegen - Opties.
Met Doel geeft u het containerveld of de variabele op waarin u het bestand wilt invoegen. Als de variabele niet bestaat, maakt deze scriptstap die (raadpleeg Variabelen gebruiken).
Met Bronbestand opgeven geeft u het bestand op dat u wilt invoegen. Raadpleeg Bestandspaden maken voor meer informatie over het maken van bestandspaden in FileMaker Pro.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Gedeeltelijk 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U moet een doelvariabele opgegeven, een doelcontainerveld in de huidige lay-out opgeven, in een containerveld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert. Als Doel niet is opgegeven, worden de gegevens in het actieve containerveld geplaatst. Anders geeft deze scriptstap als resultaat een foutcode die met de Get ( LaatsteFout ) functie kan worden vastgelegd. Als u geen bestand opgeeft dat moet worden ingevoegd, wordt in FileMaker Pro een dialoogvenster geopend waarin u een bestand kunt selecteren.
Opmerkingen 
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de opties Dialoogvensteropties of Bronbestand opgeven.
FileMaker Go gebruikt de volgende opties in het dialoogvenster 'Bestand invoegen - Opties' met deze scriptstap: voor Opslagopties gebruikt het Invoegen en voor Weergave gebruikt het Inhoud van bestand (indien mogelijk).
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar het veld 'Bestand' en voegt een document in met het relatieve pad file:Documenten/Instructiehandleiding.doc.
Ga naar veld [Producten::Bestand]
Bestand invoegen ["Handleiding.doc"]
Voorbeeld 2 
In dit voorbeeldscript wordt een dialoogvenster met eigen bestandsopmaakfilters geopend waarin de gebruiker een bestand kan selecteren, wordt het geselecteerde bestand zo mogelijk gecomprimeerd en wordt het bestand in het actieve containerveld ingevoegd.
Bestand invoegen [Filters; Invoegen; Comprimeren (indien mogelijk)]
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeld voegt het bestand dat is opgegeven in het veld Bestandsnaam in het containerveld Bestand in en probeert de inhoud van het bestand weer te geven.
Variabele instellen [$BESTANDSPAD; Waarde: Get (Documentpad) & Producten::Bestandsnaam]
Bestand invoegen [Invoegen; Inhoud weergeven; Nooit comprimeren; Producten::Bestand; $BESTANDSPAD]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)