Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Huidige tijd invoegen
 
Huidige tijd invoegen
Doel 
Plakt de huidige systeemtijd in een veld of een variabele.
Zie ook 
Opmaak 
Huidige tijd invoegen [Selecteren; <tabel::veld of variabele>]
Opties 
Met Gehele inhoud selecteren wordt de inhoud van een veld of een variabele vervangen. Als u deze optie niet selecteert:
Bij een veld wordt alleen het geselecteerde deel van het actieve veld vervangen of worden gegevens bij de invoegpositie ingevoegd. Het invoegpunt bevindt zich standaard aan het eind van de gegevens in het veld.
Bij een variabele zonder containergegevens worden gegevens op het einde van de huidige waarde van de variabele ingevoegd. Bij een variabele met containergegevens wordt de inhoud van de variabele vervangen.
Met Doel geeft u het veld op waarin u de tijd wilt plakken of geeft u de variabele op die u wilt instellen. Als de variabele niet bestaat, maakt deze scriptstap die (raadpleeg Variabelen gebruiken).
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U moet een doelvariabele opgegeven, een doelveld in de huidige lay-out opgeven, in een veld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert. Als Doel niet is opgegeven, worden de gegevens in het actieve veld geplaatst. Anders geeft deze scriptstap als resultaat een foutcode die met de Get ( LaatsteFout ) functie kan worden vastgelegd.
Opmerkingen 
Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.
Voorbeeld 1 
Met dit voorbeeldscript gaat u naar de lay-out E-mailgeschiedenis, voegt u de actuele tijd in het veld Laatst verzonden in en gaat u naar de oorspronkelijke lay-out.
Ga naar lay-out ["E-mailgeschiedenis"]
Huidige tijd invoegen [Selecteren; E-mails::Laatst verzonden]
Ga naar lay-out [originele lay-out]
Verwante onderwerpen 
Veld instellen scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)