Subtotalen en algemene totalen opnemen (wizard Lay-out/rapport maken)
In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken kunt u een rapport met gegroepeerde gegevens ontwerpen met resumévelden die het totaal per groep opgeven (bijvoorbeeld de totale verkopen per regio).
Zo neemt u een resuméveld op:
Kies Subtotalen opnemen, Generale totalen opnemen of beide.
Als u in deze wizard een andere optie selecteert, wordt aan de rechterzijde de overeenkomstige voorbeeldafbeelding weergegeven.
Als u resuméveldel niet in het rapport wilt opnemen, klikt u op Doorgaan zonder iets te selecteren.
Opmerkingen 
Als u een subresumérapport maakt, kunt u de velden niet over meerdere regels laten doorlopen. Als u meer velden selecteert dan op de afgedrukte pagina passen, zullen ze de paginamarge overschrijden. Probeer de afdrukstand te wijzigen in Liggend (horizontaal), waardoor u afdrukt met een schaal kleiner dan 100%, of probeer de probeer de velden handmatig aan te passen in de lay-outmodus.