Taken automatiseren met scripts > Scripts maken en bewerken > Scripts uit andere FileMaker-bestanden importeren
 
Scripts uit andere FileMaker-bestanden importeren
In FileMaker Pro kunt u scripts importeren uit andere FileMaker-bestanden. U kunt ook scripts kopiëren en plakken tussen bestanden. Raadpleeg Scripts kopiëren en plakken.
U moet toegangsprivileges in het bronbestand hebben waarmee u het script kunt wijzigen.
In vele scripts wordt verwezen naar bestanden, velden, lay-outs, records en andere scripts. Daarnaast kunnen sommige scriptstappen, zoals Veld instellen, Berekend resultaat invoegen en Veldinhoud vervangen veldverwijzingen bevatten die in berekeningen zijn ingesloten. Het is mogelijk dat de verwijzingen, hoewel geldig in het oorspronkelijke bestand, ongeldig zijn in het bestand waarin ze worden geïmporteerd.
Wanneer u een script importeert, wordt in FileMaker Pro geprobeerd velden, lay-outs, tabellen (met inbegrip van de tabellen die in relaties worden gebruikt), enz., toe te wijzen op basis van de namen van deze elementen. Velden en lay-outs worden toegewezen op basis van hun volledige namen, die exact met elkaar moeten overeenstemmen, anders wordt de verwijzing niet geïmporteerd. Als het object waarnaar wordt verwezen niet wordt gevonden, markeert FileMaker Pro het als ontbrekend.
Zo importeert u een script:
1. Open het bestand waarin het script zal worden geïmporteerd.
2. Kies Scripts > Scriptwerkruimte.
Of kies Bestand > Beheren > Scripts.
3. Kies in de Scriptwerkruimte Bestand > Importeren (Windows) of Scripts > Importeren (macOS).
Opmerking  U kunt scripts in een map importeren door de map te selecteren en daarna de scripts te importeren.
4. Open het bestand dat het script of de scripts bevat die u wilt importeren.
5. In het dialoogvenster Scripts importeren selecteert u de scripts die u wilt importeren.
Als een of meer scripts die u wilt importeren verwijzingen bevatten naar andere scripts, moet u ervoor zorgen dat ook alle scripts waarnaar wordt verwezen tegelijk worden geselecteerd en geïmporteerd.
6. Klik op OK.
Het dialoogvenster Importoverzicht verschijnt. Klik op Logbestand openen om het logbestand van de import te bekijken. Klik vervolgens op OK en bekijk het script in het scriptbewerkingsvenster. Gekende problematische stappen zijn gemarkeerd.
7. Nadat u een script hebt geïmporteerd, bewerkt u het script om er zeker van te zijn dat alle verwijzingen geldig zijn en verschijnen zoals u dat verwacht.
Als FileMaker Pro fouten meldt, moet u de stappen in Scripts maken en bewerken volgen om de <onbekende> verwijzingen in elke script te corrigeren. Tijdens het importeren van het script controleert FileMaker Pro in elk geïmporteerd script alle verwijzingen naar velden, lay-outs, andere scripts, bestanden, enz. De verwijzingen moeten exact overeenkomen, anders worden ze niet geïmporteerd. Indien een object waarnaar wordt verwezen niet wordt gevonden, markeert FileMaker Pro het object als <onbekend>.
Opmerkingen 
Bij het zoeken naar overeenkomende veldnamen wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
Na het importeren van een script met verwijzingen naar een gerelateerd veld moeten de volledige veldnamen identiek zijn, met inbegrip van de namen van de tabellen zoals die in de relatiegrafiek verschijnen.
Als FileMaker Pro bij het importeren van scriptstappen met berekeningen (bijvoorbeeld If, Veld instellen en Berekend resultaat invoegen) geen overeenkomst kan vinden voor alle items waarnaar in de berekening wordt verwezen (tabellen, velden of eigen functies), wordt de berekening als een opmerking gemarkeerd. Raadpleeg Opmerkingen aan een formule toevoegen.
Bij het importeren van scriptstappen met complexere informatie (bijvoorbeeld zoekopdrachten, sorteervolgorde, import- en exportvolgorde voor velden), negeert FileMaker Pro alle ontbrekende veldverwijzingen.
Als de gebruiker die de import uitvoert niet beschikt over volledige toegangsprivileges, worden de geïmporteerde scripts niet ingesteld om met volledige toegangsprivileges te worden uitgevoerd.
Het bestand Import.log vindt u doorgaans in de map van uw doelbestand. Als u het doelbestand op afstand hebt geopend of geen schrijftoegang tot die map hebt, controleert u de map Documenten.
Verwante onderwerpen 
Scripts beheren met mappen
Taken automatiseren met scripts