Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > If
 
If
Doel 
Evalueert een logische berekening en voert een voorwaardelijke actie uit op basis van die evaluatie.
Zie ook 
Opmaak 
If [<logische berekening>]
Opties 
Met <logische berekening> geeft u de berekening op die u wilt evalueren.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als het resultaat van de berekening een willekeurig getal is, behalve nul, is de uitkomst van de berekening waar en worden de volgende scriptstappen uitgevoerd. Als het resultaat van de berekening nul is, geen gegevens zijn of geen getal is, is de evaluatie van de berekening onwaar en worden de volgende scriptstappen niet uitgevoerd.
Elke If-stap moet op hetzelfde niveau worden gevolgd door een corresponderende End If scriptstap. Telkens als u een If-scriptstap gebruikt, wordt in het scriptbewerkingsvenster automatisch een End If-stap toegevoegd.
U kunt ook extra voorwaarden toevoegen met de Else If scriptstap en de Else scriptstap.
Opmerkingen 
Als u geen berekening opgeeft of als de berekening niet kan worden uitgevoerd, is de uitkomst onwaar. Gebruik de Get ( LaatsteFout ) functie om deze fouten op te vragen.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: indien er geen records worden gevonden, worden alle records weergegeven en gesorteerd.
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Alle records tonen
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
End If
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: Als er geen records worden gevonden, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven. Als er wel records worden gevonden, wordt de gevonden reeks gesorteerd.
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Records zoeken"; "Geen records gevonden."]
Else
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
End If
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: Als er geen records worden gevonden, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven. Als er één record is gevonden, wordt de lay-out Factuurgegevens geactiveerd. Als er meer records zijn gevonden, wordt de lay-out Factuurgegevens geactiveerd.
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Records zoeken"; "Geen record gevonden."]
Else If [Get (GevondenTelling) = 1]
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Else
Ga naar lay-out ["Facturen"]
End If
Voorbeeld 4 
Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: als er geen records zijn gevonden, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven zodat de gebruiker het script 'Facturen zoeken' opnieuw kan uitvoeren. Als er één record is gevonden, wordt de lay-out Factuurgegevens geactiveerd. Als er meer records zijn gevonden, wordt de lay-out Factuurgegevens geactiveerd.
Script: Facturen zoeken
Zoekopdracht uitvoeren [ ]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Geen record gevonden"; "Er zijn geen records gevonden. Wilt u opnieuw zoeken?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
#Roept dit script opnieuw aan als een subscript
Script uitvoeren ["Facturen zoeken"]
Else
Alle records tonen
End If
Else If [Get (GevondenTelling) = 1]
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Else
Ga naar lay-out ["Facturen"]
End If
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Verwante onderwerpen 
Berekeningvelden definiëren
If functie
Voorbeelden van If-structuur
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Formules