Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen > Hulplijnen en dynamische hulplijnen gebruiken
 
Hulplijnen en dynamische hulplijnen gebruiken
U kunt hulplijnen en dynamische hulplijnen gebruiken als hulp bij het maken en bewerken van objecten in een lay-out.
Gebruik horizontale en verticale hulplijnen om objecten op een of over meerdere lay-outs uit te lijnen.
Gebruik dynamische hulplijnen om objecten met elkaar uit te lijnen in een lay-out. Wanneer u objecten sleept, verschijnen dynamische hulplijnen nabij of op andere objecten. Dynamische hulplijnen worden ook uitgelijnd op de boven- en ondergrens en het middelpunt van objecten wanneer u ze verplaatst, of positioneert of de grootte ervan aanpast.
Hulplijnen en dynamische hulplijnen in een lay-out
 
Om dit te doen
Doet u in de lay-outmodus het volgende
Een verticale of horizontale hulplijn maken
Sleep vanaf de verticale hulplijn of sleep omlaag vanaf de horizontale hulplijn. (Als de liniaal niet is weergegeven, kiest u Weergave > Linialen.)
Een hulplijn verplaatsen
Sleep de hulplijn naar de nieuwe positie.
Als een hulplijn vergrendeld is, dient u deze eerst te ontgrendelen voordat u deze kunt verplaatsen.
Hulplijnen gebruiken in andere lay-outs die u maakt of bewerkt
Klik met de rechtermuisknop op de hulplijn en kies daarna Hulplijn delen met alle lay-outs.
Als u een gedeelde hulplijn alleen in de actieve lay-out wilt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op de hulplijn en kiest u daarna opnieuw Hulplijn delen met alle lay-outs.
Een hulplijn vergrendelen of ontgrendelen
Klik met de rechtermuisknop op de hulplijn en kies daarna Hulplijn vergrendelen. Een vergrendelde hulplijn heeft een andere kleur dan een niet-vergrendelde hulplijn.
Een hulplijn verwijderen
Sleep een horizontale hulplijn terug naar de horizontale liniaal, of een verticale hulplijn terug naar de verticale liniaal.
Of klik met de rechtermuisknop op de hulplijn en kies daarna Hulplijn verwijderen.
De hulplijnen weergeven of verbergen
Kies Weergave > Hulplijnen > Hulplijnen tonen.
Het effect voor uitlijnen op raster in- of uitschakelen
Kies Weergave > Hulplijnen > Op hulplijnen uitlijnen. Objecten worden op hulplijnen uitgelijnd, zelfs wanneer de hulplijnen verborgen zijn.
Dynamische hulplijnen in- of uitschakelen
Kies Weergave > Dynamische hulplijnen.
Opmerkingen 
Objecten worden op begrenzingen van een lay-outgedeelte uitgelijnd wanneer Weergave > Hulplijnen > Op hulplijnen uitlijnen wordt geselecteerd.