Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar gerelateerde record
 
Ga naar gerelateerde record
Doel 
Gaat naar de huidige gerelateerde record(s) in een gerelateerde tabel.
Zie ook 
Opmaak 
Ga naar gerelateerde record [Van tabel: “<tabelnaam>”; Met lay-out “<lay-outnaam>”; Nieuw venster; <animatie-optie>]
Opties 
Met Gerelateerde record ophalen uit geeft u de bronrelatie op in een lijst met tabellen in de huidige database. Als de gewenste tabel niet in de lijst staat of als u een relatie wilt toevoegen of wijzigen, geeft u met Database beheren het dialoogvenster Database beheren weer, waarin u de relatie kunt maken of bewerken.
Met Record weergeven met lay-out geeft u in het huidige bestand de lay-out op die wordt gebruikt om de gerelateerde record(s) weer te geven.
Lay-outs van externe tabel gebruiken opent het bestand dat de externe tabel bevat die u opgeeft en laat u een lay-out uit dat bestand kiezen waarin de gerelateerde record(s) moet(en) worden weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar als de bronrelatie die u hebt geselecteerd naar een tabel in een ander bestand verwijst.
Met Weergeven in nieuw venster geeft u de gerelateerde records in een nieuw venster weer en kunt u de instellingen voor het nieuwe venster bepalen. Raadpleeg Nieuw venster scriptstap.
Tip  Als u het nieuwe venster met de gerelateerde record(s) automatisch op de voorgrond wilt plaatsen, voegt u de Venster selecteren scriptstap toe.
Alleen gerelateerde records maakt een nieuwe gevonden reeks in de gerelateerde tabel. Daarbij kunt u kiezen tussen Alleen overeenkomst met huidige record of Overeenkomst met alle records in huidige gevonden reeks. De eerste record in de gevonden reeks wordt de huidige record. (Als u deze optie niet selecteert, maakt Ga naar gerelateerde record de eerste record in de niet-gesorteerde volgorde van de tabel de huidige record.)
Alleen overeenkomst met huidige recordmaakt een nieuwe gevonden reeks in de gerelateerde tabel die een reeks records bevat die aan de huidige record beantwoorden. Als de gerelateerde factuurtabel bijvoorbeeld drie records bevat die overeenkomen met de klantrecord in de klantentabel die u momenteel weergeeft, en u wilt alle drie de facturen zien, dan gebruikt u Alleen overeenkomst met huidige record om de drie facturen weer te geven.
Met Overeenkomst met alle records in huidige gevonden reeks maakt u een in de gerelateerde tabel nieuwe gevonden reeks die met alle records in de huidige gevonden reeks overeenkomt. Als u bijvoorbeeld een gevonden reeks van tien klanten hebt en er zijn veertig facturen in de tabel Factuur die overeenkomen met een van die tien klanten, gebruikt u Overeenkomst met alle records in huidige gevonden reeks om de veertig overeenkomende facturen weer te geven. Als u geen sorteervolgorde definieert, blijft de gevonden reeks ongesorteerd.
Met Animatie (Alleen FileMaker Go) geeft u de animatie op die u wilt gebruiken voor de weergave van de gerelateerde record in FileMaker Go.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Gedeeltelijk 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Gedeeltelijk 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Stel dat u een tabel Facturen hebt die is gerelateerd aan een tabel Klanten, en dat een bepaalde factuur wordt weergegeven. U beschikt in de tabel Facturen over een knop Ga naar gerelateerde record [Klanten]. Wanneer u op deze knop klikt, wordt bepaald aan welke klantenrecord de actieve factuur is gerelateerd en gaat u onmiddellijk naar die record in de tabel Klanten. Als de betreffende record niet in de gevonden reeks van de tabel Klanten staat, kan het script een zoekopdracht uitvoeren om de record te activeren.
Tip  Als de gerelateerde records niet worden gevonden, geeft deze scriptstap als resultaat een foutcode die kan worden vastgelegd met de functie Get ( LaatsteFout ) functie.
U kunt deze scriptstap ook voor portaalrijen gebruiken. Als deze scriptstap vanuit een actieve portaalrij wordt gebruikt en de portaaltabel bevindt zich in het gerelateerde tabel, wordt de gerelateerde record in die tabel de huidige record. Als de portaaltabel zich niet in het gerelateerde tabel bevindt, wordt de eerste gerelateerde record in de gevonden reeks als huidige record ingesteld.
Wanneer u deze scriptstap gebruikt met een tabel in een extern bestand, opent deze scriptstap het bestand met de externe tabel en gaat u, indien deze optie is geselecteerd, naar de externe lay-out die u opgeeft.
Er zijn situaties waarin een script met de scriptstap Ga naar gerelateerde record een andere reeks van records dan bedoeld kan wijzigen. Bijvoorbeeld:
Als de gerelateerde records niet zijn gevonden, blijft deze scriptstap in de huidige lay-out.
Als u een tabelvermelding selecteert waarmee er geen relatie is, of een lay-out die niet verwijst naar de juiste tabelvermelding, geeft FileMaker Pro een foutmelding weer. Nadat de foutmelding is verschenen, wordt de uitvoering van het script vervolgd vanaf de volgende scriptstap.
Als er geen gerelateerde records zijn of als er geen record in de actieve portaalrij is, kan het script onverwachte resultaten opleveren. Gebruik de functie IsEmpty om te bepalen of er geen gerelateerde records zijn voordat u Ga naar gerelateerde record gebruikt.
Als u Maken van records in deze tabel toegestaan hebt ingeschakeld en 'Ga naar gerelateerde record' uitvoert vanaf een lege portaalrij, kan het script onverwachte resultaten hebben.
Opmerkingen 
Wanneer deze scriptstap een nieuw venster opent, zet het nieuwe venster de BijEersteVensterOpenen scriptactivering of de BijVensterOpenen scriptactivering niet in werking.
De sorteervolgorde blijft niet behouden als de gerelateerde records in een extern bestand staan.
Als u records filtert in een portaal, laat deze scriptstap alle records zien, niet alleen de gefilterde records.
U kunt animaties alleen voor het geselecteerde venster gebruiken.
U kunt geen animaties gebruiken voor de navigatie door records met de schuifregelaar of de knoppen in de statusbalk.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar een gerelateerde record in de tabel Facturen en sorteert de gevonden reeks van gerelateerde records.
Ga naar gerelateerde record [Alleen gerelateerde records; Van tabel: "Facturen"; Met lay-out: “Facturen” (Facturen)]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript gaat naar een gerelateerde record in de tabel Facturen en sorteert de gevonden reeks van gerelateerde records in een nieuw venster.
Ga naar gerelateerde record [Alleen gerelateerde records; Van tabel: "Facturen"; Met lay-out: “Facturen” (Facturen); Nieuw venster]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript geeft een gerelateerde record in de tabel Facturen weer door de record inwaarts te schuiven vanaf links.
Ga naar gerelateerde record [Alleen gerelateerde records; Van tabel: "Facturen"; Met lay-out: “Facturen” (Facturen); Animatie: Inwaarts schuiven vanaf links]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)