Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar vorig veld
 
Ga naar vorig veld
Doel 
Gaat naar het vorige veld in de tabvolgorde van de huidige lay-out.
Zie ook 
Opmaak 
Ga naar vorig veld
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als er geen veld is geselecteerd wanneer deze scriptstap wordt uitgevoerd, gaat deze scriptstap naar het laatste veld in de tabvolgorde van de actieve lay-out. Als een veld als een knop is opgemaakt, wordt niet het knopobject, maar het veldobject geselecteerd.
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect gaat de cursor naar het geselecteerde veld.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript bestuurt de bevestiging van veldinvoer. Kan met de BijVerlatenObject scriptactivering worden gestart.
If [IsEmpty ( Klanten::Voornaam )]
Aangepast dialoogvenster ["U moet een voornaam invoeren."]
Ga naar vorig veld
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)