Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar veld
 
Ga naar veld
Doel 
Gaat naar het opgegeven veld in de huidige lay-out.
Zie ook 
Opmaak 
Ga naar veld [Selecteren/uitvoeren; <tabel::veld>]
Opties 
Met Selecteren/uitvoeren geeft u FileMaker Pro de opdracht alle inhoud van een veld te selecteren. Als de hoofdopdracht bijvoorbeeld Bewerken is en u Selecteren/uitvoeren inschakelt, wordt het document geopend in een staat waarin het kan worden bewerkt.
Met Ga naar doelveld geeft u het doelveld op.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Opmerkingen 
Als in deze scriptstap een veld in een tabblad of een schuifpaneel dat zich niet in het voorste venster bevindt, is opgegeven, wordt het opgegeven veld geselecteerd en wordt het venster waarin het zich bevindt voor het vensterbesturingselement geplaatst. Als hetzelfde veld echter ook op een andere plaats in de lay-out voorkomt en het script vindt dat veld eerst, dan zal het venster met datzelfde veld niet vooraan worden geplaatst. U kunt FileMaker Pro dwingen een specifiek veld te zoeken door een objectnaam toe te wijzen aan het veld en de Ga naar object scriptstap te gebruiken om naar die positie van het veld te gaan. Als het object een herhalend veld is, kunt u ook opgeven naar welke herhaling u wilt gaan.
Als in de scriptstap een veld op een popover-venster is opgegeven, wordt het popover-venster geopend.
In FileMaker WebDirect:
De cursor gaat naar het opgegeven veld.
Als het doelveld niet zichtbaar is in het venster van de webbrowser, verschuift 'Ga naar veld' het venster niet om het doelveld zichtbaar te maken.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Factuurgegevens, maakt een record en gaat naar het resuméveld.
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Nieuwe record/nieuw verzoek
Ga naar veld [Facturen::Resumé]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)