Verwijzingen > Voorkeuren instellen > Algemene voorkeuren instellen
 
Algemene voorkeuren instellen
Algemene toepassingsvoorkeuren beïnvloeden alle FileMaker Pro-documenten waarin u werkt.
Zo stelt u algemene voorkeuren in:
1. Kies één van de volgende menuopdrachten:
Windows: Kies Bewerken > Voorkeuren.
macOS: Kies FileMaker Pro > Voorkeuren.
2. Klik in het dialoogvenster Voorkeuren op het tabblad Algemeen en stel vervolgens de gewenste opties in.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Slepen en neerzetten inschakelen om tekst in velden, tussen velden en tussen lay-outs te verplaatsen, alsook tussen toepassingen die slepen en neerzetten ondersteunen
Schakel het selectievakje Tekstselectie door slepen en neerzetten toestaan in.
De namen van maximaal 30 recent geopende bestanden weergeven wanneer u Bestand > Recent bestand openen kiest of wanneer u het Startpaneel gebruikt om bestanden te openen
Schakel het selectievakje Recent geopende bestanden tonen in en typ een getal van 1 tot en met 30.
Windows: Tekst leesbaarder maken door alle lay-outobjecten in het werkgebied te vergroten
Schakel het selectievakje Vensterinhoud vergroten voor betere leesbaarheid in.
Opmerking  Als deze optie is geselecteerd, wordt in Windows de vereffening van lettertypen uitgeschakeld wanneer het zoomniveau op 75% of hoger wordt ingesteld.
Het dialoogvenster 'Database beheren' weergeven en gebruiken wanneer u Nieuwe oplossing uit het menu Bestand of in het Startpaneel kiest
Schakel Maak bestanden vanuit dialoogvenster Database beheren in.
Als u deze optie uitschakelt, verschijnt het dialoogvenster 'Veldkiezer' in de modus Lay-out wanneer u een nieuwe oplossing maakt.
De standaardgrootte en -positie voor alle dialoogvensters herstellen
Klik naast Dialoogvensterformaten en -posities herstellen op de knop Herstellen.
Een naam voor de huidige gebruiker instellen
(Deze waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer u Invoegen > Huidige gebruikersnaam kiest.)
Windows: Typ een naam bij Gebruikersnaam.
macOS: Selecteer Systeem in het vak Gebruikersnaam of selecteer Andere bij Gebruikersnaam en typ een naam in het tekstvak. (De systeemnaam is de ingevoerde naam in Systeemvoorkeuren. Raadpleeg Help in macOS.)
De taal instellen waarin de menu's, dialoogvensters en berichten in FileMaker Pro verschijnen
Windows: Kies bij Taal gebruikersinterface de gewenste taal.
macOS: Gebruik Systeemvoorkeuren. Raadpleeg Help in macOS. (U moet zich afmelden bij macOS en zich vervolgens opnieuw aanmelden om de nieuwe taal te zien.)
Opmerkingen:
De nieuwe taal wordt pas van kracht wanneer u FileMaker Pro opnieuw start. Als bepaalde taalcomponenten niet zijn geïnstalleerd, wordt u in FileMaker Pro mogelijk gevraagd een taalpakket te installeren. Raadpleeg Installatiehandleiding en functieoverzicht voor FileMaker Pro en FileMaker Pro Advanced.
Deze instelling wijzigt de systeeminstellingen niet waarmee datums, tijden en getallen in een bepaald bestand worden weergegeven en gesorteerd. Zie Bestanden met andere systeeminstellingen openen voor meer informatie over systeeminstellingen.
Windows: Een stijl voor vloeiende tekenranden instellen
Kies bij Effen tekenstijl de gewenste stijl.
Opmerkingen:
Als de lettertypen op het scherm wazig zijn, probeert u andere effen tekenstijlen toe te passen tot u een stijl vindt die het beste wordt weergegeven op het scherm.
In Windows wordt de vereffening van lettertypen uitgeschakeld wanneer het zoomniveau op 100% of hoger wordt ingesteld.
In macOS kunt u in Systeemvoorkeuren opties voor anti-aliasing instellen. Raadpleeg Help in macOS.
Verwante onderwerpen 
Een oplossing maken
Sneltoetsen (Windows)
Sneltoetsen (macOS)
Velden en tekst opmaken voor verticaal schrift