Een oplossing maken > Opties instellen voor velden > Furigana-opties instellen
 
Furigana-opties instellen
De furigana-optie is een specifieke functie voor het Japans. Met deze optie kan een gebruiker opgeven dat de kana-opmaak voor Japanse tekst in het ene veld automatisch in een ander moet worden ingevoerd.
Japanse tekst bestaat uit kana- (hiragana en katakana) en kanji-tekens. Kanji-tekens hebben meerdere opmaken en de Unicode-volgorde van deze tekens is willekeurig. Als u bijgevolg kanji-tekens op een betekenisvolle manier wilt sorteren, moet u sorteren op de kana-opmaak (fonetisch lettergreepschrift) voor elk teken. Het furigana-veld is bedoeld als een schaduwveld waarin de kana-opmaak van kanji-tekens kan worden ingevoerd.
Als u een furigana-veld wilt maken, maakt u eerst twee tekstvelden in het dialoogvenster Database beheren. Daarna selecteert u de velden waarin kanji-tekens worden ingevoerd (het “hoofdveld”) en maakt u een koppeling, met de optie Furigana-veld gebruiken, naar het veld waarin de overeenkomstige kana-opmaak verschijnt (het “subveld”).
Een furigana-"subveld" dat met deze opties is gedefinieerd, behoudt een verbinding met de gegevens in het overeenkomstige "hoofdveld" Wanneer de gebruiker in het hoofdveld Japanse tekst invoert, raadt FileMaker Pro de beoogde kana-opmaak van de ingevoerde tekens, op basis van de manier waarop de tekens zijn ingevoerd, en voert het deze tekst in het furigana-veld in.
Zo stelt u furigana-opties voor een veld in:
1. Kies Bestand > Beheren > Database.
2. Klik op het tabblad Velden.
3. Als uw database meerdere tabellen bevat, selecteert u de gewenste tabel in de lijst Tabel.
4. Selecteer een bestaand veld of definieer een nieuw veld.
5. Klik op Opties (of dubbelklik op de veldnaam).
6. Klik in het dialoogvenster Opties voor veld op het tabblad Furigana.
7. Selecteer het veld waarin u furigana wilt invoeren.
8. Selecteer de invoeropmaak van de kana-opmaak voor het furigana-veld.
9. Klik op OK.
Opmerkingen 
De kana die in het furigana-veld wordt ingevoerd, is compatibel met de invoermethode maar FileMaker Pro kan de "beoogde" opmaak niet raden als de gebruiker de kanji-tekens ophaalt met een alternatieve opmaak of de invoer van tekencodes gebruikt.
Wanneer een database met een furigana-veld wordt gedeeld, bepaalt het besturingssysteem van de client het resultaat van het furigana-veld.