Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor vensters > Venster vastzetten
 
Venster vastzetten
Doel 
Zorgt ervoor dat het actieve venster niet meer wordt bijgewerkt.
Zie ook 
Opmaak 
Venster vastzetten
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik Venster vastzetten om bewerkingen in FileMaker Pro tijdens de uitvoering van de rest van het script te verbergen voor de gebruiker. Gebruik de scriptstap 'Venster vernieuwen' of 'Script onderbreken/hervatten' om het bijwerken van het actieve venster te hervatten na de scriptstap 'Venster vastzetten'.
Opmerkingen 
U hoeft de stap Venster vernieuwen niet te gebruiken als deze stap de laatste stap in het script zou zijn. FileMaker Pro schakelt Venster vastzetten bij de beëindiging van het script namelijk automatisch uit, waarna het scherm wordt vernieuwd. Gebruik Venster vernieuwen als u een venster binnen een script wilt bijwerken.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript zet het venster vast, gaat naar de lay-out Facturen afdrukken, drukt af en keert terug naar de oorspronkelijke lay-out.
Venster vastzetten
Ga naar lay-out ["Facturen afdrukken"]
Afdrukken [Herstellen: Printer; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar lay-out [originele lay-out]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript zet het venster vast en kopieert gegevens van het veld Telefoon op het werk naar het veld Contactpersoon overdag in alle records.
Venster vastzetten
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Loop
Veld instellen [Klanten::Contactpersoon overdag; Klanten::Telefoon op het werk]
Ga naar record/verzoek/pagina [Volgende; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)