Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond opmaken > Portalen opmaken
 
Portalen opmaken
U moet portaalachtergronden en portaalrijen afzonderlijk opmaken. U kunt een verschillende achtergrond in alternatieve portaalrijen weergeven voor het contrast ertussen en de eenvoudige identificatie ervan, of om een andere achtergrondkleur voor de geselecteerde portaalrij weer te geven wanneer het portaal wordt bekeken in de modus Bladeren.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
De achtergrondopvulling van een portaal wijzigen
Selecteer het portaal en klik op infovenster Knop Infovenster. Klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk. Kies in het onderdeel Grafisch voor Opvullen de optie Effen kleur, Verloop of Afbeelding. Kies in de lijst met objecttypen (de eerste lijst op het tabblad) de optie Portaal: Rij. Kies Primair in de lijst met objectstatussen (de tweede lijst). Kies in het onderdeel Grafisch de optie Geen onder Opvullen.
Opmerking  Als uw instelling voor de opvulling niet verschijnt in het portaal, stelt u de portaalrijen in op transparant.
De achtergrondopvulling van alle portaalrijen wijzigen
Selecteer het portaal. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster de optie Portaal: Rij in de lijst met objecttypen en kies Primair in de lijst met objectstatussen. Kies vervolgens een opvulling voor de achtergrond van de portaalrij.
Een andere achtergrond in alternatieve portaalrijen weergeven
Dubbelklik op het portaal, selecteer Status van alternatieve rij gebruiken en klik op OK. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster de optie Portaal: Rij in de lijst met objecttypen en kies Alternatief in de lijst met objectstatussen. Kies vervolgens een opvulling voor de achtergrond van de portaalrij.
Een andere achtergrond voor de geselecteerde portaalrij weergeven
Dubbelklik op het portaal, selecteer Status van actieve rij gebruiken en klik op OK. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster de optie Portaal: Rij in de lijst met objecttypen en kies Actief in de lijst met objectstatussen. Kies vervolgens een opvulling voor de achtergrond van de portaalrij.
Opmerkingen 
Als u portaalrijen gedeeltelijk transparant wilt maken, kiest u bij Opvullen de optie Effen kleur of Verloop. Klik op Knop Palet voor schaduwkleur en sleep vervolgens de schuifregelaar Ondoorzichtigheid (Windows) of klik op Andere kleur en sleep vervolgens de schuifregelaar Ondoorzichtigheid (macOS). U kunt de transparantie voor opvullingen met afbeeldingen niet wijzigen.
Verwante onderwerpen 
Portalen maken om gerelateerde records weer te geven
De weergavestatus voor een object opgeven
Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond
Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een kleurovergang
Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een afbeelding