Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond opmaken > Vensterbesturingselementen opmaken
 
Vensterbesturingselementen opmaken
U kunt het uiterlijk van tabbladbesturingselementen en schuifbesturingselementen en objecten van panelen wijzigen. Daarnaast u ook het volgende opmaken:
weergavestatussen voor afzonderlijke tabbladen (raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven)
onderdelen van schuifbesturingselementen (het gebied met schuifbesturingselementen, schuifpanelen en de punten)
Zo maakt u een vensterbesturingselement op:
1. In de lay-outmodus:
Een weergavestatus voor een tabblad opmaken: Kies in het Infovenster uit de lijst met objectstatussen (dicht bij de bovenkant van het tabblad Uiterlijk Uiterlijk).
Een onderdeel van een schuifbesturingselement opmaken: Kies in het Infovenster de optie Schuifbesturingselement, Schuifbesturingselement: paneel, of Schuifbesturingselement: punten in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad Uiterlijk Uiterlijk).
2. Voer één of meer van de volgende handelingen uit.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
De opvulling van het voorste tabblad, het gebied van een schuifbesturingselement onder de schuifpanelen, of objecten op een tabblad of schuifpaneel wijzigen
Selecteer in de lay-outmodus het tabbladbesturingselement, het schuifbesturingselement of de objecten die u wilt wijzigen. (Raadpleeg Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken.) Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk, klik dan op Uiterlijk Uiterlijk en kies vervolgens een opvulling in het onderdeel Grafisch. Zie Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond, Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een kleurovergang of Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een afbeelding.
Tip  Als u dezelfde opvulling wilt toepassen op alle tabs op een tabbladbesturingselement, sleept u de pijlaanwijzer om een selectievak te maken dat het tabbladbesturingselement omringt en past u vervolgens een opvulling toe.
De stijl en de kleur van de rand rond een vensterbesturingselement wijzigen
Selecteer het tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement en doe dan het volgende:
Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk, klik op Uiterlijk Uiterlijk en kies vervolgens opties onder Lijn in het onderdeel Grafisch.
U kunt ook de Lijn opties kiezen op de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Opmaak Knop voor opmaakbalk op de lay-outbalk.
De vorm van de hoeken van een tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement wijzigen
Selecteer het tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement, klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk, en klik vervolgens op Uiterlijk Uiterlijk. Selecteer bij Hoekafronding in het onderdeel Grafisch elke hoek die u wilt afronden en geef een waarde op in punten. Hoe hoger de waarde, hoe meer de hoek wordt afgerond.
Alle tabs op tabbladen op uiterst links, in het midden, uiterst rechts of verspreid over de deelvensters met tabblad plaatsen
Dubbelklik op het tabbladbesturingselement. Kies uit Tabbladuitvulling in het dialoogvenster Tabbladbesturingselement instellen.
De opmaak van de naam van het tabblad wijzigen
Selecteer een tabbladbesturingselement en doe dan het volgende:
Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk, klik op Uiterlijk Uiterlijk en kies vervolgens opties in het onderdeel Tekst.
Of gebruik de tekstopties op de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Opmaak Knop voor opmaakbalk op de lay-outbalk.
Tekstopties voor de naam van een tabblad zijn van toepassing op alle deelvensters. Raadpleeg Tekst opmaken.
De breedte wijzigen van alle tabbladen in een tabbladbesturingselement
Dubbelklik op het tabbladbesturingselement. Kies uit Tabbladbreedte in het dialoogvenster Tabbladbesturingselement instellen.
Kies voor Labelbreedte + marge van, Minimum van of Vaste breedte van de optie Inch, Centimeter of Punten en voer vervolgens een waarde in.
De opvulling of de kleur en stijl van de rand rond de punten van het schuifbesturingselement wijzigen
Selecteer het schuifbesturingselement en klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk. Klik op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk en kies vervolgens Schuifbesturingselement:. punten in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad). Kies in het onderdeel Grafisch een opvulling en kies opties voor Lijn. U kunt ook de Lijnopties kiezen op de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Opmaak Knop voor opmaakbalk op de lay-outbalk.
Buitenschaduwen toevoegen aan een tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement
Selecteer het tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement, klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk, en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk. Selecteer Buitenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding. Klik op De knop Bewerken om de schaduweffecten te wijzigen.
Binnenschaduwen toevoegen aan schuifpanelen
Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk, klik op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk en kies vervolgens Schuifbesturingselement: blad/paneel in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad). Selecteer Binnenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding. Klik op De knop Bewerken om de schaduweffecten te wijzigen.
De opvulling van een tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement aanpassen om de afmetingen ervan te wijzigen
Selecteer het tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement, klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk, en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk. Geef in het onderdeel Geavanceerde afbeelding waarden voor Opvulling op.
Opmerkingen 
U kunt de opvulling of rand van afzonderlijke schuifpanelen niet wijzigen.
U kunt geen buitenschaduwen toepassen op schuifpanelen of binnenschaduwen op tabbladbesturingselementen of punten van een schuifbesturingselement.
Verwante onderwerpen 
Tekst opmaken
Objecten ordenen
Tekst of veldbegrenzingen weergeven
Schaduwen en opvulling toevoegen aan lay-outobjecten