Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Afbeeldingen opmaken in een lay-out
 
Afbeeldingen opmaken in een lay-out
Wanneer u een afbeelding opmaakt die naar een beeldbestand op schijf verwijst, worden de wijzigingen alleen toegepast op de afbeelding die in FileMaker Pro is weergegeven. De opmaakopties van het oorspronkelijke afbeeldingsbestand worden niet gewijzigd. Raadpleeg Afbeeldingen invoegen in een lay-out voor meer informatie over het invoegen van afbeeldingen.
Zo maakt u afbeeldingen op in een lay-out:
1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer ingevoegde afbeeldingen.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Klik in het onderdeel Gegevens opmaken op Grafisch Knop Grafisch en selecteer dan de formaten die u wilt gebruiken.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
De afbeelding in het oorspronkelijke formaat weergeven
Kies in de lijst Opmaak de optie Bijsnijden op maat van kader. Als een afbeelding te groot is voor het veld of de afbeeldingsbegrenzingen, snijdt FileMaker Pro de afbeelding bij.
De afbeelding altijd verkleinen, altijd vergroten of verkleinen of vergroten zodat deze in het kader past
Kies in de lijst Opmaak de optie Afbeelding passend verkleinen, Afbeelding passend vergroten of Afbeelding passend verkleinen/vergroten.
Als Oorspronkelijke verhoudingen behouden is uitgeschakeld, wordt de afbeelding vervormd om deze aan te passen aan de verhoudingen van het kader.
De horizontale en verticale uitlijning van de afbeelding instellen
Kies in Uitlijning de gewenste verticale en horizontale uitlijning.
Verwante onderwerpen 
Opmaak opgeven voor containervelden