Records zoeken > Gegevens zoeken en vervangen
 
Gegevens zoeken en vervangen
U kunt gegevens zoeken en vervangen in meerdere velden (inclusief gerelateerde velden) van een record of zoekopdracht, in een gevonden reeks records of zoekopdrachten, of in tekstobjecten van een lay-out.
Zo zoekt en vervangt u gegevens:
1. Kies in de bladermodus, zoekmodus of lay-outmodus Bewerken > Zoeken/vervangen > Zoeken/vervangen.
2. In het vak Zoeken naar typt u de gegevens die u wilt zoeken. In het vak Vervangen door typt u de vervangingsgegevens.
Tip  Als u onzichtbare tekens wilt zoeken en vervangen, zoals tabs of regelteruglooptekens, kopieert en plakt u die tekens handmatig uit een veld in het vak Zoeken naar of Vervangen door.
3. Stel zoekopties in.
 
Selecteer
Om dit te doen
Alleen hele woorden
Alleen zoeken naar die vermeldingen die uit hele woorden bestaan of door spaties en/of leestekens worden begrensd.
Voorbeelden
goed geeft als resultaat goed en goed in goedkeuring
reis vindt reis en reis in reis.com, maar .com vindt niet reis.com
stenen huis[spatie] geeft als resultaat stenen huis in de zin “Het oude stenen huis[spatie][spatie]had een grote tuin.”, maar niet stenen huis in de zin “Het oude stenen huis[spatie]had een grote tuin.”
Een optie onder Zoeken over
In de bladermodus alle records doorzoeken in de huidige lay-out of alleen in de huidige record.
In de zoekmodus alle zoekopdrachten doorzoeken in de huidige lay-out of alleen in de huidige zoekopdracht.
Opmerking  In de lay-outmodus zoekt FileMaker Pro alleen in de huidige lay-out.
4. Klik op een van de knoppen om het gewenste type zoek-/vervangopdracht uit te voeren.
Opmerkingen 
Als u in bestanden die Japanse gegevens bevatten een zoekopdracht uitvoert waarbij de optie Identieke hoofdletters/kleine letters is uitgeschakeld, wordt niet tegelijk gezocht naar de versie op halve en volledige breedte van hetzelfde teken. Als u beide tekens volledig wilt zoeken en vervangen, voert u afzonderlijke zoekopdrachten uit voor de versie op halve breedte en de versie op volledige breedte van het teken.
In Web Viewers kunt u niet zoeken naar informatie.
U kunt geen gegevens zoeken in velden waarvoor u geen leesrechten hebt, en u kunt geen gegevens vervangen in velden waarvoor u geen wijzigingsrechten hebt.
U kunt geen gegevens zoeken en vervangen in velden die als venstermenu's, keuzerondjes of selectievakjes zijn opgemaakt. (U kunt deze beperking omzeilen door gegevens te zoeken en te vervangen in een lay-out waarin die velden zijn opgenomen en opgemaakt zijn als invoervakken of keuzelijsten.)
Als de huidige lay-out vensterbesturingselementen bevat:
In de blader- en zoekmodus heeft de zoek/vervangopdracht alleen invloed op gegevens in het voorste venster.
In de lay-outmodus heeft de zoek/vervangopdracht invloed op tekst in alle vensters.