Records zoeken > Records zoeken die voldoen aan meerdere criteria
 
Records zoeken die voldoen aan meerdere criteria
U kunt de zoekopdracht beperken of uitbreiden door meerdere criteria te gebruiken.
Zo zoekt u records die aan meerdere criteria voldoen:
1. Start een zoekopdracht.
Raadpleeg Een zoekopdracht maken.
 
Om records te zoeken die voldoen aan
Gaat u als volgt te werk
Voorbeeld
Alle opgegeven criteria (logische AND-zoekopdracht)
Verfijn uw zoekopdracht door criteria in te voeren in net zo veel velden als nodig is om de zoekopdracht zo specifiek mogelijk te maken.
Als u wilt zoeken naar alle medewerkers met de naam Smit van de afdeling Verkoop, typt u Smit in het veld Achternaam en Verkoop in het veld Afdeling.
U kunt een gevonden reeks beperken nadat u deze hebt gemaakt. Raadpleeg Een gevonden reeks beperken.
Minstens één reeks criteria maar niet noodzakelijkerwijs aan alle (logische OR-zoekopdracht)
Als u de zoekopdracht wilt uitbreiden, voert u de criteria voor de eerste zoekopdracht in. Klik op Nieuw verzoek. Voer het tweede criterium of de tweede reeks criteria in. Voeg verdere verzoeken toe voor elke (set van) criteria.
Als u klanten uit Amsterdam en Brussel wilt opnemen in de gevonden reeks, typt u Amsterdam in het veld Stad van het eerste verzoek. Vervolgens typt u Brussel in het veld Stad van het tweede verzoek
Wilt u bedrijven opnemen met meer dan 100 werknemers en een vermogen van meer dan 100 miljoen euro, dan typt u >100 in het veld Aantal werknemers van het eerste verzoek en typt u vervolgens >100.000.000 in het veld Totaal vermogen in het tweede verzoek.
Als u leerlingen uit de vijfde klas wilt opnemen die Wiskunde A volgen en leerlingen uit de zesde klas die Wiskunde B hebben gekozen, voert u in het eerste verzoek 6 in bij Klas en Wiskunde A bij Vak en in het tweede verzoek 7 in Klas en Wiskunde B bij Vak.
2. Klik op Zoekopdracht uitvoeren in de statusbalk.
Werken met meerdere zoekopdrachten
Opdrachten worden opgeslagen in de volgorde waarin ze worden gemaakt. Gebruik de navigatieknoppen in de statusbalk om van de ene naar de andere zoekopdracht te gaan.
Navigatieknoppen in de zoekmodus
Als u een verzoek, inclusief de criteria die erin zijn ingevoerd, wilt dupliceren, kiest u Verzoeken > Verzoek dupliceren. Als u een verzoek wilt verwijderen, gaat u naar het betreffende verzoek en klikt u op Verzoek verwijderen. Wilt u een verzoek opnieuw instellen op de criteria die u hebt gebruikt toen u het verzoek voor de laatste keer hebt vastgelegd, dan kiest u Verzoeken > Vorige versie verzoek. Verzoeken worden bijvoorbeeld vastgelegd wanneer u buiten de velden klikt, naar een andere lay-out of een ander verzoek gaat of een zoekopdracht uitvoert.
Opmerkingen 
U kunt een gevonden reeks uitbreiden nadat u deze hebt gemaakt. Raadpleeg Een gevonden reeks uitbreiden.
Zie Records zoeken die niet voldoen aan criteria voor meer informatie over het verkleinen van de zoekopdracht door records uit te sluiten die aan bepaalde criteria voldoen (bijvoorbeeld leveranciers uit de provincie Utrecht, maar niet uit de stad Utrecht).