Records zoeken > Lege of niet-lege velden zoeken
 
Lege of niet-lege velden zoeken
1. Start een zoekopdracht.
Raadpleeg Een zoekopdracht maken.
 
Gezochte velden
Typ dit in het veld
Niet-lege velden (velden met gegevens)
*
Leeg
=
2. Klik op Zoekopdracht uitvoeren in de statusbalk.
Zo zoekt u lege containervelden:
Gebruik een van de volgende methoden:
Definieer een berekeningveld in dezelfde tabel als het containerveld. Gebruik de GetAsText functie in de berekening. Bijvoorbeeld:
GetAsText ( tabel::container )
Plaats dit berekeningveld in dezelfde lay-out als het containerveld. Voer dan een zoekopdracht uit voor records waarin het berekeningveld leeg is, zoals eerder is beschreven.
Definieer een script dat alle records weergeeft en vervolgens elke record met een niet-leeg containerveld weglaat. Bijvoorbeeld:
Alle records tonen
Ga naar record/verzoek/pagina [ Eerste ]
Loop
   If [ not IsEmpty ( tabel::container ) ]
      Records weglaten
   Else
      Ga naar record/verzoek/pagina [ Volgende ; Afsluiten na laatste: Aan ]
   End If
End Loop
Opmerkingen 
Als een waarde in een herhalend veld leeg is, geeft een zoekopdracht met “=” dat veld als resultaat.
Om lege velden te zoeken die zijn opgemaakt als een groep selectievakjes of een groep keuzerondjes, klikt u in de zoekopdracht rechts op het veld en kiest u Opmaak > =.
Verwante onderwerpen 
Berekeningvelden definiëren
Scripts maken en bewerken