Records zoeken > Dubbele waarden zoeken met behulp van een interne relatie
 
Dubbele waarden zoeken met behulp van een interne relatie
Deze procedure gebruikt een interne relatie en een berekeningveld die verwijst naar de relatie om alle dubbele records te identificeren, behalve het eerste resultaat, overeenkomstig de volgorde waarin de records zijn gemaakt. Zodra dit systeem is ingesteld, worden dubbele records geïdentificeerd wanneer ze worden gemaakt.
Zo vindt u dubbele records, met uitzondering van de eerste vermelding:
1. Als u van plan bent de gevonden dubbele records te verwijderen, maakt u eerst een reservekopie van het bestand.
Raadpleeg Bestanden opslaan en kopiëren.
2. Geef een veld op dat een unieke eenheid in uw bestand bepaalt.
Gebruik bijvoorbeeld het veld Werknemer-ID in de database Contactpersonen. U kunt ook een berekeningveld met een berekening maken (dat als resultaat een tekst geeft) waarin gegevens uit verschillende velden worden gecombineerd tot een unieke ID. Bijvoorbeeld Voornaam & Achternaam & Telefoonnummer. Gebruik geen herhalend veld.
3. Definieer een interne relatie.
Gebruik uw gekozen identificerend veld als het vergelijkingsveld in beide tabellen in de relatie. Raadpleeg Relaties maken en wijzigen.
4. Maak een nieuw berekeningveld genaamd Dubbele controleren met de volgende formule:
If(Count(<naam van de tweede tabelvermelding>::<vergelijkingsveld>) > 1; "Dubbelen"; "Uniek")
5. Klik op de statusbalk op Alles tonen.
6. Voer in het veld Dubbele records een zoekopdracht uit voor Dubbels controleren.
Alle dubbele records worden aangegeven met Dubbele records.