Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor gevonden reeksen > Overeenkomende records zoeken
 
Overeenkomende records zoeken
Doel 
Zoekt records op basis van de context van een opgegeven veld.
Zie ook 
Opmaak 
Overeenkomende records zoeken[Vervangen/Beperken/Uitbreiden; <tabel::veld>]
Opties 
Met Geef doelveld op geeft u het veld op waarop u wilt zoeken.
Met Vervangen zoekt u in de gehele database en vervangt u de huidige gevonden reeks door records die overeenkomen met de inhoud van het actieve veld.
Met Beperken zoekt u in de gevonden reeks en geeft u overeenkomende records weer op basis van de inhoud van het actieve veld (een logische AND-zoekopdracht).
Met Uitbreiden breidt u de gevonden reeks uit met extra records die overeenkomen met criteria in het opgegeven veld (een logische OR-zoekopdracht).
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
Zoekt records op basis van de context van een opgegeven veld, zodat u scripts kunt maken die net zo werken als het gebruik van het venstermenu in Tabelweergave.
Als u geen veld opgeeft, zoekt FileMaker Pro op basis van de inhoud van het veld dat actief is wanneer het script wordt uitgevoerd. Als er gegevens zijn geselecteerd in het actieve veld, zoekt FileMaker Pro de geselecteerde gegevens. Als er geen gegevens zijn geselecteerd, zoekt FileMaker Pro de volledige inhoud van het actieve veld. Als u geen veld opgeeft en er geen actief veld is wanneer het script wordt uitgevoerd, wordt in FileMaker Pro een waarschuwing van een ongeldige opdracht weergegeven.
Overeenkomende records zoeken wordt uitgevoerd in de blader- of schermafdrukmodus. Als de database in een andere modus is wanneer het script wordt uitgevoerd, schakelt FileMaker Pro over naar de bladermodus voordat het script wordt uitgevoerd.
U kunt het script Overeenkomende records zoeken kopiëren en plakken of importeren in andere FileMaker Pro-bestanden.
Opmerkingen 
Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript zoekt alle records met dezelfde categorie als de huidige record en schakelt dan over naar de tabelweergave.
Overeenkomende records zoeken [Vervangen; Producten::Categorie]
Weergeven als [Tabelweergave]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript opent een nieuw venster, gaat naar de lay-out Facturen, zoekt alle records in de gevonden reeks met hetzelfde klantnummer als de huidige record, sorteert de nieuwe gevonden reeks en gaat naar de eerste record.
Nieuw venster [Stijl: Document; Met lay-out: “Facturen” (Facturen)]
Overeenkomende records zoeken [Beperken; Facturen::Klantnummer]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript breidt de gevonden reeks uit met records met hetzelfde klantnummer als de huidige record of maakt een nieuwe gevonden reeks met records met hetzelfde klantnummer als de huidige record.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u de huidige klant aan de gevonden reeks toevoegen?"]
If [Get ( KeuzeLaatsteBericht ) = 1 ]
Overeenkomende records zoeken [Uitbreiden; Facturen::Klantnummer]
Else
Overeenkomende records zoeken [Vervangen; Facturen::Klantnummer]
End If
Verwante onderwerpen 
Alleen weggelaten records tonen scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)