Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond opmaken > Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een kleurovergang
 
Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een kleurovergang
Opmerking  Zorg ervoor dat de opvulling voor een of meer lay-outgedeelten transparant is voordat u de lay-outachtergrond met een kleurovergang vult. Raadpleeg Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond.
1. Selecteer in de lay-outmodus een of meerdere objecten, een gedeeltelabel of klik op een willekeurige plaats van de lay-outachtergrond om deze te selecteren.
Zorg ervoor dat geen objecten of onderdelen zijn geselecteerd voordat u de lay-outachtergrond selecteert.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.
3. Als u het uiterlijk van het object of het hoofdgedeelte wilt wijzigen wanneer het een bepaalde status heeft (bijvoorbeeld wanneer een knop wordt ingedrukt), kiest u uit de lijst met objectstatussen (dicht bij de bovenkant van het tabblad).
Raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven.
4. Kies in het onderdeel Grafisch de optie Verloop onder Opvullen.
Het verloopbesturingselement verschijnt.
Verloopbesturingselement
5. Zo stelt u de opties voor het kleurenverloop in:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Kleuren voor het verloop opgeven
Klik op de kleuromslagpunten Omslagpunt voor kleurenverloop in het verloopbesturingselement en kies een kleur in het kleurenpalet.
Kleuren toevoegen aan het kleurenverloop
Klik op het verloopbesturingselement om een kleuromslagpunt toe te voegen.
Kleuren uit het kleurenverloop verwijderen
Sleep de ongewenste kleuromslagpunten weg van het verloopbesturingselement.
De richting van het verloop van de opvulling wijzigen
Klik op Knop Lineair verloop of Kno Radiaalverloop.
Wijzigen waar een lineair verloop begint over te vloeien
Kies een waarde voor Hoek.
macOS: sleep het besturingselement voor de hoek Pictogram van hoekbesturingselement.
De begin- en eindpunten van een lineair kleurenverloop of het middelpunt en de straal van een radiaal kleurenverloop wijzigen
Sleep in de lay-out een blauwe handgreep van het verloopbesturingselement op de afbeelding.
Radiaal kleurenverloop en verloopbesturingselement weergegeven op geselecteerd object
De richting van verloopkleuren omkeren (van links naar rechts of van het midden naar buiten toe)
Klik op Knop Verloopstijl wijzigen.
Het verloop voor het object wijzigen.
Gebruik het besturingselement Besturingselement voor kleurverloop bij het object.
Opmerkingen 
De opvulling van de lay-outachtergrond wordt niet toegepast op de navigatiegedeelten.